Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identification number: 1516
University e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 

     
Graduate     Lesson
     
Projects
     
     
Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Consumption base-forming and acid-forming foods and their impact on health
Written by (author):
Ing. Katarína Fáziková
Department: Department of Human Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor:
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Konzumácia kyselinotvorných a zásadotvorných potravín a ich vplyv na zdravie
Summary:
Záverečná práca, Konzumácia zásadotvorných a kyselinotvorných potravín a ich vplyv na zdravie, popisuje problematiku acidobázickej rovnováhy organizmu, príčiny vzniku porúch acidobázickej rovnováhy a ich dopad na ľudský organizmus. Cieľom práce bolo zistiť vplyv konzumácie zásadotvorných a kyselinotvorných potravín na stav acidobázickej rovnováhy a teda zistiť do akej miery sa podieľajú na vzniku ochorení. Práca je rozdelená na dve časti, teoretickú a praktickú. Teoretická časť pojednáva o vzniku kyselín a zásad v organizme, ktoré bezprostredne ovplyvňujú stav acidobázickej rovnováhy. Podáva prehľad o metódach zisťovania acidobázického stavu organizmu, spôsoboch vlastnej kompenzácie stavov v organizme a liečebných postupoch v klinickej praxi. Obsahuje prehľad najfrekventovanejších potravín so zásadotvorným alebo kyselinotvorným vplyvom a ďalších faktorov, ktoré môžu tento stav ovplyvňovať. Ďalšej charakterizuje ochorenia, ktoré môžu byť zapríčinené poruchami acidobázickej rovnováhy, z akého dôvodu a akým spôsobom k týmto zdravotným problémom dochádza. V praktickej časti práce bola venovaná pozornosť pomeru príjmu zásadotvotných a kyselinotvorných potravín, výskytu ochorení a zmien hodnôt pH moču na základe konzumovaných potravín. Ďalej sa zaoberala vplyvom zásaditých prípravkov na organizmus a ich možnostiach využitia pri acidóze. Z výsledkov pozorovania skupiny dobrovoľníkov sa preukázal vplyv zásadotvorných a kyselinotvorných potravín na zdravotný stav človeka.
Key words:acidobázická rovnováha, zásadotvorné potraviny, kyselinotvorné potraviny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited