Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     Absolvent
     
Výučba
     
Projekty
     
Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Konzumácia kyselinotvorných a zásadotvorných potravín a ich vplyv na zdravie
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Konzumácia kyselinotvorných a zásadotvorných potravín a ich vplyv na zdravie
Abstrakt:
Záverečná práca, Konzumácia zásadotvorných a kyselinotvorných potravín a ich vplyv na zdravie, popisuje problematiku acidobázickej rovnováhy organizmu, príčiny vzniku porúch acidobázickej rovnováhy a ich dopad na ľudský organizmus. Cieľom práce bolo zistiť vplyv konzumácie zásadotvorných a kyselinotvorných potravín na stav acidobázickej rovnováhy a teda zistiť do akej miery sa podieľajú na vzniku ochorení. Práca je rozdelená na dve časti, teoretickú a praktickú. Teoretická časť pojednáva o vzniku kyselín a zásad v organizme, ktoré bezprostredne ovplyvňujú stav acidobázickej rovnováhy. Podáva prehľad o metódach zisťovania acidobázického stavu organizmu, spôsoboch vlastnej kompenzácie stavov v organizme a liečebných postupoch v klinickej praxi. Obsahuje prehľad najfrekventovanejších potravín so zásadotvorným alebo kyselinotvorným vplyvom a ďalších faktorov, ktoré môžu tento stav ovplyvňovať. Ďalšej charakterizuje ochorenia, ktoré môžu byť zapríčinené poruchami acidobázickej rovnováhy, z akého dôvodu a akým spôsobom k týmto zdravotným problémom dochádza. V praktickej časti práce bola venovaná pozornosť pomeru príjmu zásadotvotných a kyselinotvorných potravín, výskytu ochorení a zmien hodnôt pH moču na základe konzumovaných potravín. Ďalej sa zaoberala vplyvom zásaditých prípravkov na organizmus a ich možnostiach využitia pri acidóze. Z výsledkov pozorovania skupiny dobrovoľníkov sa preukázal vplyv zásadotvorných a kyselinotvorných potravín na zdravotný stav človeka.
Kľúčové slová:
acidobázická rovnováha, zásadotvorné potraviny, kyselinotvorné potraviny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene