Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikační číslo: 1516
Univerzitní e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

          Výuka     
     
Publikace
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Konzumácia ovocia a zeleniny počas tehotenstva
Autor:
Ing. Alžbeta Hercegová
Pracoviště: Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Eleonóra Krivosudská, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Konzumácia ovocia a zeleniny počas tehotenstva
Abstrakt:Bc. HERCEGOVÁ Alžbeta: Konzumácia ovocia a zeleniny počas tehotenstva. [ Diplomová práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov. Školiteľ: Ing. Jana Kopčeková, PhD. V našom storočí už ženy venujú veľkú pozornosť svojmu tehotenstvu, snažia sa zdravo stravovať a tým dodržiavajú princípy správnej výživy. Konzumujú dostatok ovocia a zeleniny, predovšetkým čerstvého a tým si zabezpečia dostatočný príjem vitamínov, ktorý uprednostňujú pred príjmom vitamínových doplnkov. Tehotné ženy si uvedomujú, že príjem vitamínov v ich strave je pre ne a ich vyvíjajúci sa plod dôležitý. Cieľom diplomovej práce je poukázať na opodstatnenosť prijímania dostatočného množstva ovocia a zeleniny. Stanovené ciele práce sme overovali dotazníkovou metódou.. Analýza dotazníkov pre tehotné ženy nám potvrdila naše ciele. Súbor tehotných žien pozostával zo 70 náhodne vybraných respondentiek, pričom 60 % žien dodržiava zdravú výživu a 4 % žien ju nedodržiava vôbec. 90 % tehotných žien pravidelne raňajkuje a 80 % pravidelne obeduje. Vo svojom stravovaní 84 % žien uprednostňuje konzumáciu čerstvého ovocia a zeleniny a 16 % skôr áno. 7x za týždeň konzumuje čerstvé ovocie 80 % žien a v našich zemepisných podmienkach je to jablko, odpovedalo 61% žien. Čerstvú zeleninu vo svojej strave uprednostňuje 54 % tehotných žien, 7x týždenne ju konzumuje iba 13 % žien a to najčastejšie paradajku 33 % žien. Tieto výsledky svedčia o nižšom percentuálnom príjme čerstvej zeleniny oproti ovociu. Vitamínové doplnky popri konzumácii čerstvého ovocia a zeleniny konzumuje iba 3 % žien. Analýzou pitného režimu sme zistili, že 56 % žien pije čerstvé ovocné šťavy a 17 % vodu. Výsledky našej práce potvrdzujú, že pre tehotné ženy je zdravé stravovanie a dostatočný príjem vitamínov dôležitý a nezanedbateľný. Odporúčame všetkým tehotným ženám zdravú stravu, ktorá je bohatá na čerstvé ovocie a zeleninu.
Klíčová slova:
tehotenstvo, výživa, vitamíny, ovocie, zelenina, pitný režim

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně