Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identification number: 1516
University e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Human Nutrition (FAaFR)

Contacts
     
          Projects
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Fruit and vegetable consumption during pregnancy.
Written by (author): Ing. Alžbeta Hercegová
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Konzumácia ovocia a zeleniny počas tehotenstva
Summary:
Bc. HERCEGOVÁ Alžbeta: Konzumácia ovocia a zeleniny počas tehotenstva. [ Diplomová práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov. Školiteľ: Ing. Jana Kopčeková, PhD. V našom storočí už ženy venujú veľkú pozornosť svojmu tehotenstvu, snažia sa zdravo stravovať a tým dodržiavajú princípy správnej výživy. Konzumujú dostatok ovocia a zeleniny, predovšetkým čerstvého a tým si zabezpečia dostatočný príjem vitamínov, ktorý uprednostňujú pred príjmom vitamínových doplnkov. Tehotné ženy si uvedomujú, že príjem vitamínov v ich strave je pre ne a ich vyvíjajúci sa plod dôležitý. Cieľom diplomovej práce je poukázať na opodstatnenosť prijímania dostatočného množstva ovocia a zeleniny. Stanovené ciele práce sme overovali dotazníkovou metódou.. Analýza dotazníkov pre tehotné ženy nám potvrdila naše ciele. Súbor tehotných žien pozostával zo 70 náhodne vybraných respondentiek, pričom 60 % žien dodržiava zdravú výživu a 4 % žien ju nedodržiava vôbec. 90 % tehotných žien pravidelne raňajkuje a 80 % pravidelne obeduje. Vo svojom stravovaní 84 % žien uprednostňuje konzumáciu čerstvého ovocia a zeleniny a 16 % skôr áno. 7x za týždeň konzumuje čerstvé ovocie 80 % žien a v našich zemepisných podmienkach je to jablko, odpovedalo 61% žien. Čerstvú zeleninu vo svojej strave uprednostňuje 54 % tehotných žien, 7x týždenne ju konzumuje iba 13 % žien a to najčastejšie paradajku 33 % žien. Tieto výsledky svedčia o nižšom percentuálnom príjme čerstvej zeleniny oproti ovociu. Vitamínové doplnky popri konzumácii čerstvého ovocia a zeleniny konzumuje iba 3 % žien. Analýzou pitného režimu sme zistili, že 56 % žien pije čerstvé ovocné šťavy a 17 % vodu. Výsledky našej práce potvrdzujú, že pre tehotné ženy je zdravé stravovanie a dostatočný príjem vitamínov dôležitý a nezanedbateľný. Odporúčame všetkým tehotným ženám zdravú stravu, ktorá je bohatá na čerstvé ovocie a zeleninu.
Key words:tehotenstvo, výživa, vitamíny, ovocie, zelenina, pitný režim

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited