Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty
     
     
          
Publikácie          Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Stravovacie zvyklosti a životný štýl detí vo vybranej časti Trnavského kraja
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Stravovacie zvyklosti a životný štýl detí vo vybranej časti Trnavského kraja
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo pomocou dotazníkov vyhodnotiť stravovacie zvyklosti a životný štýl v Trnavskom kraji. Zamerali sme sa na osobnú anamnézu, rodinné zázemie, nutričnú anamnézu a pohybový režim. Hodnotili sme ich pomocou našich respondentov, žiakov z rôznych škôl z Hlohovca, z Leopoldova a z Trnavy vo vekovej kategórii od 13 do 16 rokov. Súbor pozostával zo 120 žiakov, z toho 78 dievčat a 42 chlapcov. Na základe nameraných antropometrických hodnôt telesnej výšky a telesnej hmotnosti sme vypočítali BMI indexy žiakov, z výsledkov sme zistili, že ani u chlapcov, ani u dievčat sa nevyskytla obezita, naopak výsledky preukázali skôr nízku váhu žiakov. Vyhodnotením pravidelnosti stravovania sme zistili, že pravidelne raňajkuje iba 46,66 % žiakov, dievčatá tvoria 30,83 % a chlapci 15,83 %. Výsledky z našej štúdie uvádzajú, že desiatu si nosí pravidelne 68,34 % detí. Veľmi pozitívne hodnotíme výsledok, že viac ako 97 % detí pravidelne obeduje, olovrantuje však iba 23,50 %, pravidelne večeria 92,5% žiakov. Z prieskumu pitného režimu u našich žiakov sme prišli k pozitívnemu zisteniu, že najviac uprednostňujú čistú vodu. Pozitívne hodnotíme dennú konzumáciu ovocia, ktorá predstavuje 57,5 % zo všetkých žiakov a zelenina predstavuje 46,67 %. Denná konzumáciu chleba a pečiva uviedlo 63,33 % žiakov. Sladkosti, slané pochutiny a fast food konzumuje príležitostne 42 % žiakov. Najviac uprednostňovaný druh ovocia je jablko a zo zeleniny mrkva. Dennú konzumáciu mäsa sme zaznamenali u 37,5 % žiakov. Zaznamenali sme nízku konzumáciu rýb, denne konzumuje len 3,33 % žiakov, týždenne 30,83 % žiakov. Denná konzumácia mlieka a jogurtov predstavuje 41,67 %, najvyššiu konzumáciu syrov týždenne sme zaznamenali u 27,5 % žiakov. Spomedzi mliečnych výrobkov ako sú syry, tvaroh a bryndza najviac konzumujú syry. Vitamíny ako doplnok stravy užíva 30,83 % žiakov. Skúsenosti s alkoholom sme zaznamenali u 44,17 % žiakov a s cigaretami u 54,17 % žiakov. Vyhodnotením spánkového režimu sme zistili, že priemerný počet hodín spánku je 7,5 hodín. Za najväčšiu zmenu v životnom štýle respondenti považujú, že by chceli zdravšie žiť a byť menej leniví. Vyhodnotením aktivít vo voľnom čase, sme zistili, že najviac času venujú TV a hre na PC.
Kľúčové slová:
výživa, stravovacie zvyklosti, životný štýl, BMI

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene