Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty
     
     
Výučba
     
Projekty     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vplyv stravovacích zvyklostí na lipidový profil u pacientov hospitalizovaných v Kardiocentre Nitra
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Vplyv stravovacích zvyklostí na lipidový profil u pacientov hospitalizovaných v Kardiocentre Nitra
Abstrakt:
V tejto práci sme sa zaoberali problematikou kardiovaskulárnych ochorení, keďže predstavujú ochorenia, ktoré najčastejšie zhoršujú kvalitu zdravia a v horšom prípade berú životy mnohým ľuďom. Preto kľúčové postavenie má prevencia ich vzniku a rozvoja, ktorá pozostáva predovšetkým v účinnej zmene nesprávnej životosprávy. Zamerali sme sa preto na pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, ktorí boli hospitalizovaní v Kardiocentre Nitra a prostredníctvom dotazníkovej metódy sme sledovali ich vzťah k výžive a k životnému štýlu. Prieskumnú vzorku tvorilo 100 pacientov, 60 mužov a 40 žien, ktorých vekový priemer u žien predstavoval 66,35 rokov a u mužov 62,85 rokov. Nadhmotnosťou alebo obezitou trpí až 84 sledovaných pacientov, z toho bolo 35 žien a 49 mužov. Súčasne sme u hospitalizovaných pacientov sledovali aj biochemické parametre, týkajúce sa predovšetkým lipidového spektra a skúmali sme ich vzťah s kardiovaskulárnymi ochoreniami pri jednotlivých druhoch a frekvenciách príjmu potravín živočíšneho pôvodu. Tieto potraviny sú totiž z hľadiska vzniku a rozvoja kardiovaskulárnych ochorení najdiskutovanejšími potravinovými komoditami s ešte stále nie úplne objasnenými závermi ich účinku. Na základe výsledkov môžeme povedať, že najlepšie hodnoty sa dosiahli pri konzumácií 5-6 jedál denne a so skúmaných potravín sa preukázal pozitívny vzťah u spotreby rýb. Hodnoty biochemických parametrov sa ale výrazne nezmenili pri sledovaní konzumácie mäsa a nepomohli objasniť ani účinok príjmu vajec, či mlieka na zdravie srdca. V nutričnej anamnéze u našich pacientov sme zistili nedostatky v príjme zeleného a čierneho čaju, rýb, ovocia, zeleniny, strukovín, semien a orechov. Ich konzumácia je ešte stále nízka, pretože morské ryby nekonzumuje 38 % žien a 32 % mužov, sladkovodné 20 % žien a 8 % mužov, u semien je to ešte vyšší počet respondentov, ide o 52 % mužov a 43 % žien. Rovnako aj príjem strukovín bol nedostačujúci, pretože ako najfrekventovanejší sa ukázal príjem 1 krát za mesiac, nevyhovujúce výsledky sme zaznamenali aj pri pravidelnej konzumácií orechov, ktorú priznalo len 30 % žien a 38 % mužov, u ovocia išlo o 65 % žien a 55 % mužov a u zeleniny denný príjem potvrdil rovnaký počet mužov a 70 % žien. Pre ich dokázané zdravotné výhody by zo strany pacientov mala byť snaha o ich aspoň občasné zaradenie do svojich jedálničkov. Rovnako prospešné znamená zvýšenie pohybovej aktivity v podobe prechádzok a naučenie sa zvládnutia stresových situácií.
Kľúčové slová:Kardiocentrum Nitra, lipidový profil, výživa, životný štýl, kardiovaskulárne ochorenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene