Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     Absolvent
     
     
Projekty
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Analýza stravovacích zvyklostí vo vzťahu k BMI u pacientov hospitalizovaných v Kardiocentre Nitra
Autor:
Pracovisko: Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci práce:
Oponent:prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Analýza stravovacích zvyklostí vo vzťahu k BMI u pacientov hospitalizovaných v Kardiocentre Nitra
Abstrakt:
Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) zaraďujeme medzi najzávažnejšie ochorenia s vysokým výskytom na celom svete. Sú to chronické ochorenia, ktoré ovplyvňuje viacero faktorov. Podľa ovplyvniteľnosti tieto faktory delíme na ovplyvniteľné a neovplyvniteľné. U občanov Slovenskej republiky je zaznamenaný vysoký výskyt týchto rizikových faktorov, čo spôsobuje až o 10% vyššiu úmrtnosť na KVO v porovnaní s Európskym priemerom. Cieľom diplomovej práce bolo poukázať na dôležitosť výživy v rámci prevencie vzniku kardiovaskulárnych ochorení. V skupine 100 náhodným výberom vybratých pacientov hospitalizovaných v KARDIOCENTRE NITRA sme sa zamerali na hodnotenie preventabilných rizikových faktorov KVO a vplyv ich stravovacích návykov na prítomné ochorenie. Vzorka pacientov obsahovala 38 žien (38 %) a 62 mužov (62 %). U pacientov sme zistili vysoký výskyt rizikových faktorov. Veľmi rozšírená bola nadhmotnosť a obezita, normálnu hmotnosť, teda BMI menšie alebo rovné 25 malo len 13,16% žien, nadhmotnosť malo 50 % žien a obezita bola zaznamenaná u 36,84% žien. U mužov sme zaznamenali vyšší výskyt obezity, normálnu hmotnosť malo 16,13% mužov, nadhmnotnosť 38,7% a obezitu 45,16 % mužov. Podľa hodnôt BMI sme rozdelili pacientov do štyroch skupín. Prvú skupinu tvorili ženy s normálnou hmotnosťou a nadhmotnosťou (63,16 %), druhú skupinu obézne ženy (36,84 %). Rovnako sme rozdelili i mužov na mužov s normálnou hmotnosťou a nadhmotnosťou (56,45 %) a na obéznych mužov (43,55%). V rámci týchto skupín sme porovnávali ich stravovacie návyky, frekvencie konzumácie a obľúbenosť jedál, pitný režim, životný štýl a biochemické parametre krvi. Porovnaním jednotlivých skupín sme nezistili veľké rozdiely. Najväčšie rozdiely medzi ženami boli v konzumácii bravčového mäsa, kde až 71,43 % obéznych žien konzumovalo viackrát do týždňa bravčové mäso, u žien s normálnou hmotnosťou alebo nadhmotnosťou to bolo 54,17 % žien. Ďalej sme zistili, že obézne ženy nepili čierny čaj, 20,82 % žien s normálnou hmotnosťou alebo nadváhou pije čierny čaj aspoň 1-2 krát do týždňa. U mužov sme zaznamenali najväčšie rozdiely v konzumácie ovocia a zeleniny. Muži s normálnou hmotnosťou alebo nadhmotnosťou konzumovali viac ovocia denne, dennú konzumáciu ovocia uviedlo 80 % mužov z tejto skupiny, u obéznych je to nižšie percento 62,96 %. Podobne je to i pri konzumácii zeleniny, ktorú denne konzumuje 85,71 % mužov z prvej skupiny a len 66,67 % obéznych mužov. Výsledky našej práce potvrdzujú negatívny vplyv výživy a stravovacích zvyklostí na KVO. Avšak veľké rozdiely medzi jednotlivými skupinami mužov a žien sme nezaznamenali. V rámci prevencie vzniku KVO odporúčame konzumáciu pestrej, výživnej stravy, ktorá obsahuje čo najviac pozitívne pôsobiacich zložiek na kardiovaskulárny systém.
Kľúčové slová:
rizikové faktory, BMI, výživa, kardiovaskulárne ochorenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene