Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikační číslo: 1516
Univerzitní e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     
Absolvent     Výuka
     
     
Publikace
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Vplyv jednoduchých sacharidov na správanie detí
Autor:
Pracoviště:
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedoucí práce: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:
Ing. Angela Filová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Vplyv jednoduchých sacharidov na správanie detí
Abstrakt:
Predkladaná diplomová práca Vplyv jednoduchých sacharidov na správanie detí sa venuje problematike príjmu jednoduchých sacharidov u detí v predškolskom veku. Diplomová práca je zameraná na zmeny správania u detí spôsobené príjmom jednoduchých sacharidov, vo vzájomnej súvislosti s determinujúcimi činiteľmi (informovanosť rodičov o vhodnom zložení jedálnička, voľnočasové aktivity, prejavy správania detí). Účelom práce je objasniť vplyv prijatého množstva sacharidov, ako aj iných faktorov na zmeny správania detí. Prvá časť práce sa zameriava na vymedzenie hlavných teoretických informácii a pojmov z riešenej problematiky. Druhá časť približuje výsledky realizovaného empirického výskumu prostredníctvom vyhodnotenia a analýzy údajov, získaných od rodičov detí predškolského veku, v dotazníkovom prieskume. Súčasne definuje požiadavky detí na stravovanie, ako aj ich zvyšujúcu sa každodennú potrebu konzumácie sacharidov v kombinácii s pasívnym spôsobom života. Záver práce je venovaný odporúčaniam, určeným tak rodičom, ako aj laickej verejnosti všeobecne, týkajúcich sa správneho využitia získaných poznatkov o negatívnom vplyve jednoduchých sacharidov a ich vhodného dávkovania, v zmysle zosúladenia a naplnenia nutričných a výživových potrieb.
Klíčová slova:
jednoduché sacharidy, pozornosť, deti v predškolskom veku

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně