Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     
Absolvent
     
Výučba
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Obezita ako biologicko-psychologický problém jedinca
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Obezita ako biologicko-psychologický problém jedinca
Abstrakt:
Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá problematikou Obezita ako biologicko-psychologický problém jedinca. Existuje mnoho slovenskej a zahraničnej literatúry zaoberajúcej sa touto problematikou. Cieľom tejto práce bolo opísať obezitu ako riziko spôsobujúce výskyt biologických i psychosociálnych komplikácií. Obezita sa stala na prelome tisícročia jednou z najčastejších metabolických ochorení. Pre jej rozmach je tiež označovaná ako civilizačné ochorenie a je nutné, aby bola chápaná ako skutočná choroba a aby sa tak k nej aj pristupovalo. Hlavnou príčinou obezity je vplyv životného štýlu a životných podmienok, ktoré vedú k pozitívnej energetickej bilancii a následne k nadmernému ukladaniu tukového tkaniva v tele. Všeobecne je známe, že obezita predstavuje problém nie len kozmetického charakteru, ale predovšetkým sa podieľa na zhoršovaní zdravotného stavu populácie, má výrazný podiel na vzniku a rozvoji mnohých ochorení a je spúšťačom ich komplikácií. Rovnako negatívne vplýva na jedinca aj zo psychosociálneho hľadiska, kedy vyvoláva psychické a psychiatrické poruchy a komplikácie.
Kľúčové slová:
obezita, psychosociálne komplikácie, komplikácie, metabolické ochorenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene