Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     
          Projekty
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Mäso vo výžive detí
Autor: Ing. Nikoleta Mrázová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Mäso vo výžive detí
Abstrakt:Cieľom práce bolo zhodnotiť možné riziká spojené s alternatívnym stravovaním vo výžive detí. Výživa dieťaťa sa začína ešte pred samotným narodením plodu, kedy je pre správny vývoj dieťaťa dôležitá výživa matky počas gravidity. Následne je veľmi dôležité dbať na správnu výživu dieťaťa v období dojčenia a v ďalších vývojových štádiách dieťaťa. Z dôvodu že detský organizmus je rizikovým v dôsledku vývoja, je zavedenie alternatívnych spôsobov výživy u detí rizikové. Mäso je vo výžive človeka dôležitou zložkou z dôvodu že dokáže dodať organizmu dostatok plnohodnotných bielkovín a živín. Množstvo a obsah živín ktoré mäso obsahuje je dôležité na zabezpečenie správnych funkcii organizmu a zamedzenie možných chorôb z ich nedostatku. Pri nedostatku živín alebo ich úplnej absencii v organizme môžu vznikať defekty v správnom vývoji organizmu dieťaťa a takisto neschopnosti tvorby obranyschopnosti organizmu hlavne v nízkom veku dieťaťa. Pravdepodobnosť týchto negatívnych aspektov sa vyšším vekom znižuje, avšak dôležitý je správny a vyvážený jedálniček, ktorý aj v prípade alternatívneho sa stravovania musí zabezpečiť dostatok všetkých živín potrebných pre organizmus. Pri výžive detí sa teda musí zohľadňovať mnoho aspektov, ktoré ovplyvňujú jeho vývoj po fyzickej aj psychickej stránke a preto je vhodnejšie nevynechávať zo stravy dieťaťa žiadne zložky, aby sa predišlo možným rizikám.
Kľúčové slová:
mäso, výživa detí, alternatívne stravovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene