Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty
     
Absolvent
     
Výučba
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vplyv stravovacích zvyklostí na ochorenie dna
Autor:
Ing. Eliška Ciesarová
Pracovisko:
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci práce: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Vplyv stravovacích zvyklostí na ochorenie dna
Abstrakt:
CIESAROVÁ Eliška: Vplyv stravovacích zvyklostí na ochorenie dna. [Diplomová práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov. Školiteľ: Ing. Jana Kopčeková, PhD. Cieľom diplomovej práce bolo hodnotenie poznatkov pacientov o chorobe dna, vplyve výživy na jej vznik a hodnotenie stravovacích návykov. Hodnotili sme pacientov, ktorým bola diagnostikovaná dna. Dotazníkovou metódou sme testovali mieru uvedomovania si vzťahu medzi životosprávou, vznikom ochorenia a frekvenciou záchvatov. V diplomovej práci sme sa snažili vysvetliť príčiny vzniku ochorenia, objasniť jeho liečbu a dôležitosť správnej životosprávy v rámci prevencie ochorenia. Orientovali sme sa tiež na konkrétne potraviny, ktoré majú priamy vplyv na hyperurikémiu. Na základe teoretických poznatkov bol vypracovaný dotazník, ktorý vyplnilo 65 respondentov, z ktorých 22 bolo žien a 43 mužov vo veku od 25 do 80 rokov. Respondenti podľa našich zistení nerešpektovali svoj zhoršený zdravotný stav a rady doktorov. Bolo navrhnuté odporúčanie na zlepšenie informovanosti pacientov prostredníctvom informačných materiálov.
Kľúčové slová:
hyperurikémia, stravovacie zvyklosti, dna

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene