Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identification number: 1516
University e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Human Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Psoriasis and nutrition
Written by (author): Ing. Miroslava Hránková
Department: Department of Human Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Opponent:Ing. Angela Filová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Psoriáza a výživa
Summary:Psoriáza je ochorenie kože, ktoré je považované za chronický systémový zápal. Je považovaná za liečiteľné, ale zároveň nevyliečiteľné ochorenie, ktorým trpí čoraz viac osôb z radov mladistvých i starších. Je spájaná s rôznymi ďalšími komplikáciami, najmä civilizačnými ochoreniami alebo chorobami na imunitnom podklade, ktoré hromadne nazývame komorbidity. Cieľom diplomovej práce bolo sledovanie stravovacích zvyklostí pacientov s diagnózou psoriáza, liečených v Kúpeľoch Smrdáky. Monitoring prebehol využitím dotazníkovej metódy a výsledného hodnotenia zistených odpovedí. Pacienti v dotazníku zodpovedali otázky zamerané na životosprávu a taktiež na ich zdravotný stav a diagnózu. Pacienti boli vybraní náhodne, ale na základe prítomnosti ochorenia psoriáza. Počet respondentov pre účely tohto dotazníka bol 50, z toho 34 žien a 16 mužov. Čo sa týka vekového ohraničenia, najmladší respondent mal 14 rokov, najstarší 68 rokov. Výpočet priemerného veku z tejto vzorky respondentov bol stanovený na 32 rokov. Z uvedených 50 respondentov, bolo 26 študentov, 22 pracujúcich osôb a zvyšné 2 osoby na dôchodku. Zo záverov vyhodnotených z prieskumných otázok na správanie pacienta v rámci liečby sme zistili, že stravovanie a diétny režim nepokladajú pacienti za efektívny faktor, ktorý má pozitívne účinky na zdravotný stav a vzhľad ich kože. Preto je nie je prekvapivý ani fakt, že pacienti nedodržiavajú základné zásady výživy ani všeobecné odporúčania, ktoré radia vylúčiť z jedálnička určité druhy potravín. Celkovo sa sa preukázal skôr nižší význam liečebnej výživy v praxi, nakoľko pacienti využívajú zároveň viac foriem liečby (lokálne ošetrenie kože, užívanie liekov, kúpele).Výsledky nášho prieskumu potvrdili i výskyt komorbidít u pacientov psoriázyv zastúpení 26 %, vyskytla sa hypertenzia, diabetes mellitus, celiakia, zvýšená hladina glukózy v krvi a tiež celkového cholesterolu. Na základe analýzy získaných odpovedí z prieskumu môžeme konštatovať, že stravovacie návyky u danej vzorky pacientovvzhľadom na zásady racionálnej výživy vykazujú nedostatky v podobe nízkeho príjmu vlákniny, nedostatočného príjmu zeleniny a ovocia a tiež pitného režimu. Pozitívnym sa ukázala preferencia rastlinných tukov a olejov pri výbere jedál a takisto konzumácia rýb vo frekvencii 1-2 x týždenne. Zaujímavým faktom je i záver, že 34 % pacientov uviedlo snahu vylúčiť v rámci zlepšenia zdravia konzumáciu niektorých alergénov z potravy a to najčastejšie lepku a mliečnych výrobkov.
Key words:psoriáza, výživa, komorbidity, diéta

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited