Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     Absolvent     Výučba     Projekty
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Psoriáza a výživa
Autor:
Ing. Miroslava Hránková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Psoriáza a výživa
Abstrakt:Psoriáza je ochorenie kože, ktoré je považované za chronický systémový zápal. Je považovaná za liečiteľné, ale zároveň nevyliečiteľné ochorenie, ktorým trpí čoraz viac osôb z radov mladistvých i starších. Je spájaná s rôznymi ďalšími komplikáciami, najmä civilizačnými ochoreniami alebo chorobami na imunitnom podklade, ktoré hromadne nazývame komorbidity. Cieľom diplomovej práce bolo sledovanie stravovacích zvyklostí pacientov s diagnózou psoriáza, liečených v Kúpeľoch Smrdáky. Monitoring prebehol využitím dotazníkovej metódy a výsledného hodnotenia zistených odpovedí. Pacienti v dotazníku zodpovedali otázky zamerané na životosprávu a taktiež na ich zdravotný stav a diagnózu. Pacienti boli vybraní náhodne, ale na základe prítomnosti ochorenia psoriáza. Počet respondentov pre účely tohto dotazníka bol 50, z toho 34 žien a 16 mužov. Čo sa týka vekového ohraničenia, najmladší respondent mal 14 rokov, najstarší 68 rokov. Výpočet priemerného veku z tejto vzorky respondentov bol stanovený na 32 rokov. Z uvedených 50 respondentov, bolo 26 študentov, 22 pracujúcich osôb a zvyšné 2 osoby na dôchodku. Zo záverov vyhodnotených z prieskumných otázok na správanie pacienta v rámci liečby sme zistili, že stravovanie a diétny režim nepokladajú pacienti za efektívny faktor, ktorý má pozitívne účinky na zdravotný stav a vzhľad ich kože. Preto je nie je prekvapivý ani fakt, že pacienti nedodržiavajú základné zásady výživy ani všeobecné odporúčania, ktoré radia vylúčiť z jedálnička určité druhy potravín. Celkovo sa sa preukázal skôr nižší význam liečebnej výživy v praxi, nakoľko pacienti využívajú zároveň viac foriem liečby (lokálne ošetrenie kože, užívanie liekov, kúpele).Výsledky nášho prieskumu potvrdili i výskyt komorbidít u pacientov psoriázyv zastúpení 26 %, vyskytla sa hypertenzia, diabetes mellitus, celiakia, zvýšená hladina glukózy v krvi a tiež celkového cholesterolu. Na základe analýzy získaných odpovedí z prieskumu môžeme konštatovať, že stravovacie návyky u danej vzorky pacientovvzhľadom na zásady racionálnej výživy vykazujú nedostatky v podobe nízkeho príjmu vlákniny, nedostatočného príjmu zeleniny a ovocia a tiež pitného režimu. Pozitívnym sa ukázala preferencia rastlinných tukov a olejov pri výbere jedál a takisto konzumácia rýb vo frekvencii 1-2 x týždenne. Zaujímavým faktom je i záver, že 34 % pacientov uviedlo snahu vylúčiť v rámci zlepšenia zdravia konzumáciu niektorých alergénov z potravy a to najčastejšie lepku a mliečnych výrobkov.
Kľúčové slová:
psoriáza, výživa, komorbidity, diéta

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene