Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     
     
Výučba
     
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Technologické spracovanie mäsa a jeho význam vo výžive ľudí
Autor:
Pracovisko:
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci práce:
Oponent:prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Technologické spracovanie mäsa a jeho význam vo výžive ľudí
Abstrakt:Bakalárska práca má teoretický charakter a jej cieľom je oboznámiť sa s mäsom, ako dôležitou potravinou vo výžive ľudí a to hlavne v jeho zložení, ktoré je pre človeka veľmi dôležité, z hľadiska obsahu vitamínov, minerálnych látok, bielkovín, tukov, extraktívnych látok a vody. Nesmieme zabudnúť taktiež na fakt, že výživa človeka má veľký vplyv na naše zdravie a teda, ak budeme poznať mäso ako významnú potravinu komplexnejšie, môžeme predchádzať rôznym ochoreniam najmä zo samotnej prípravy pokrmov z neho. Samo o sebe mäso nemá vo výžive ľudí nežiaduce postavenie, no medzi činitele, ktoré ovplyvňujú výslednú kvalitu, chutnosť, ale i obsah zdraviu škodlivých látok, patria samotné technologické spôsoby prípravy pokrmov. Napríklad varenie a dusenie, ktoré sú podstatne zdravšie, nevznikajú v nich nežiaduce látky, ale pri fritovaní, pečení, údení,smažení a grilovaní vznikajú karcinogénne a mutagénne látky a tie majú pri stravovaní priamu nadväznosť medzi potravou a ochoreniami z neho. Majú vplyv taktiež na jeho biologickú a výživovú hodnotu. Tak ako každá potravina, tak i mäso nesmie dominantne prevládať v jedálnom lístku nad ostatnými potravinami, a preto sú rovnováha a zdravý životný štýl v kombinácii so stravou dôležité pre dosiahnutie správnej životosprávy a zdravia.
Kľúčové slová:mäso, výživa, technologická úprava, technologické zariadenia, škodlivé látky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene