Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty
     
     
Výučba
     
Projekty
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Vegetariánstvo ako alternatívny spôsob stravovania vo vybranej populácii
Autor:
Ing. Kristína Gajdošová
Pracovisko: Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Angela Filová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Vegetariánstvo ako alternatívny spôsob stravovania vo vybranej populácii
Abstrakt:Vegetariánstvo zaraďujeme k formám alternatívneho stravovania. Je to životný štýl a nie je len súčasným trendom. Už v minulosti boli ľudia vegetariánmi, len sa nazývali inak. V tomto alternatívnom spôsobe stravovania rozoznávame niekoľko kategórií. Dôvodov prijatia vegetariánstva existuje viacero. Hlavným cieľom našej diplomovej práce bolo zistiť a vyhodnotiť stravovacie návyky vegetariánov. Za čiastkové ciele tejto diplomovej práce sme si stanovili: zistiť zmeny zdravotného stavu vegetariánov po prijatí vegetariánstva (pozitívne i negatívne) a sledovať frekvenciu príjmu vybraných potravinových skupín i preferované druhy potravín konzumované vegetariánmi. Zostavili sme dotazník, ktorý sme rozdistribuovali elektronickou formou. Výskumu sa zúčastnilo 201 respondentov. Žien bolo 177 (88,0 %) a mužov 24 (12,0 %). Pomocou dotazníka sme, okrem iného, zisťovali aj vek vegetariánov. Utvorili sme 5 vekových kategórií. Najväčšiu skupinu tvorili respondenti vo veku 21 až 30 rokov. Predstavovalo to 124 odpovedí (61,7 %). Náš dotazník vypĺňali rôzne typy vegetariánov, najväčšiu skupinu tvorili lakto-ovo vegetariáni, do tejto kategórie sa zaradilo 87 respondentov (43,3 %). Hlavným dôvodom na prijatie vegetariánstva boli etické dôvody, ktoré uviedlo 172 respondentov (85,6 %). Vegetariánom sa najčastejšie zmenil zdravotný stav pozitívne, takúto odpoveď označilo 131 respondentov (65,2 %). Najväčšmi preferovaným druhom potraviny podľa nášho výskumu je zelenina. Túto odpoveď zvolilo 91 respondentov (45,3 %). Pýtali sme sa tiež, ktorý mliečny výrobok konzumujú respondenti najčastejšie a zistili sme, že 101 vegetariánov (50,2 %) konzumuje najčastejšie tvrdé syry. V tejto otázke bolo na výber viacero možností a druhou najviac volenou odpoveďou bol jogurt so zastúpením 71 respondentov (35,3 %). Najčastejšie konzumovaným druhom strukovín pre 58 vegetariánov (28,9 %) bola sója. Pre 65 respondentov (32,3 %) boli preferovaným druhom orechov kešu orechy. Vegetariáni, ktorý vypĺňali náš dotazník, najčastejšie upravujú jedlá pomocou varenia a dusenia. Takýmto spôsobom upravuje potraviny 139 respondentov (69,2 %). Výsledky našej práce ukazujú, že vegetariánstvo má vo väčšej miere priaznivý vplyv na zdravotný stav človeka. Veľmi však záleží na tom, či si vegetarián dokáže správne zostaviť jedálniček tak, aby sa čo najviac približoval odporúčaným dávkam pre jednotlivé kategórie ľudí.
Kľúčové slová:
racionálna strava, alternatívne stravovanie, vegetariánstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene