Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     
     
Výučba
     
     
          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Stravovacie zvyklosti a životný štýl detí vo vzťahu k obezite
Autor: Ing. Soňa Matejíčková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Stravovacie zvyklosti a životný štýl detí vo vzťahu k obezite
Abstrakt:
V teoretickej časti sa zaoberáme všeobecne obezitou a obezitou dieťaťa súvisiacou so životom rodiny, nepomerom medzi príjmom a výdajom energie, vývojom stravovacieho chovania, výživou detí a mládeže. Nakoniec terapiou obezity a jej prevenciou. V praktickej časti našej diplomovej práce bolo vo forme dotazníkov, ktoré sme rozdali konkrétne žiakom základnej školy v Mojzesove vo vekovej kategórií od 10 do 15 rokov, vyhodnotiť frekvenciu stravovania žiakov, kvalitu výživy a ich fyzickú aktivitu. Zamerali sme sa na osobnú anamnézu a na stravovacie zvyklosti a takisto aj na voľnočasové a športové aktivity. Dotazník pozostával zo 100 žiakov, z toho 47dievčat a 53 chlapcov. Na základe nameraných antropometrických hodnôt sme vypočítali BMI indexy a pomocou percentilových grafov sme zistili, že u väčšiny detí sa preukázala normálna hmotnosť a obezita bola zistená len v menšej miere. Na druhej strane sme zistili, že u dievčat je väčší výskyt obezity ako u chlapcov. Tieto výsledky korešpondujú aj so zistením, že so svojou hmotnosťou bolo spokojných 45 % žiakov, ostatní svoju hmotnosť neriešia, alebo sú s ňou nespokojní. V oblasti nutričnej anamnézy sme zistili, že pravidelne raňajkuje 29 % žiakov, 30 % neraňajkuje a občas raňajkuje až 41 % detí, z čoho vyplýva, že neraňajkuje väčšia polovica. Pri olovrante pozitívne hodnotíme konzumáciu ovocia čo predstavuje až 41 %, ďalej je to biele, tmavé pečivo, sladkosti, v menšej miere mliečne výrobky a údeniny, 9 % našich respondentov neolovrantuje vôbec. Čo sa týka tekutín až 62 % žiakov má nedostatočný príjem, ale väčšina prijíma tekutiny vo forme čistej vody čo predstavuje 52 % detí. Čo sa týka večere, sme zistili, že 50 % detí večeria v nesprávny čas, ďalej sme zistili 40 % detí večeria s rodinou a 44 % večerajú sami, vôbec nevečeria 16 % našich respondentov. Vyhodnotením voľnočasových a fyzických aktivít sme dospeli k záveru, že deti sa venujú vo voľnom čase prevažne pozeraniu TV s rodičmi a to až 34 %, športu sa venuje 24 % detí, pri PC sedí 20 % detí, ďalej sú to prechádzky vo voľnej prírode alebo trávenie v nákupných centrách. Čo sa týka pravidelnej fyzickej aktivity nenavštevuje žiadny šport až 62 % žiakov a 38 % sa venuje športu pravidelne, z toho 35 % žiakov sa venuje športu viackrát do týždňa a 3 % žiakov sa venujú športu iba 1 x do týždňa, ako je futbal, gymnastika, tanec, plávanie.
Kľúčové slová:
obezita, BMI, stravovacie zvyklosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene