Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty
     
     
     
     
Publikácie
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vyhodnotenie výživového stavu celiatikov a ich osobných nutričných protokolov
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Vyhodnotenie výživového stavu celiatikov a ich osobných nutričných protokolov
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo získať a vyhodnocovať nutričné protokoly celiatikov. Celiakia, ako čoraz častejšie sa vyskytujúca autoimunitná choroba, ovplyvňuje nielen stravovacie zvyklosti jednotlivcov, ale aj ich celkový životný štýl. Sú nútení vynechávať potraviny, v ktorých sa nachádzajú potrebné živiny, nahrádzať ich inými, obdobnými potravinami, prípadne stravu dopĺňať rôznymi výživovými doplnkami. Získali sme informácie o stravovacích zvyklostiach 10 celiatikov a analyzovali ich 5 dňové osobné jedálničky. Na vyhodnotenie získaných nutričných údajov sme použili nutričný softvér Mountberry. Prostredníctvom tohto programu sme vyhodnocovali každé jedlo vzhľadom na sledované parametre, ktorými boli hlavné živiny, minerálne látky, ako napríklad vápnik, horčík, zinok, železo, lipofilné a hydrofilné vitamíny. Sledované parametre sme vybrali na základe štúdií, v ktorých bol preukázaný deficit v príjme potrebných živín a látok pri bezlepkovej diéte. V závere sme z päťdňových nutričných protokolov získali priemery prijímaných živín a porovnávali sme ich s najnovšími odporúčanými výživovými dávkami pre obyvateľstvo v rámci Slovenskej republiky. Vyhodnotili sme 10 probandov, ktorí boli v rôznych vekových kategóriách. V porovnaní s OVD výsledky ukázali deficit alebo nadbytok v niektorých sledovaných živinách. Najväčšie rozdiely sme zistili v prípade vápnika. Dospeli sme k výsledkom, že ani jeden náš sledovaný proband neprijíma dostatočné množstvo vápnika. Napr. Probandka 3 v priemere prijíma len 565,62 mg/deň a jej odporúčaná dávka vápnika je až 1000 mg/deň. Čo sa týka príjmu bielkovín, bol v súlade s OVD, s výnimkou probandky 9, u ktorej bol príjem takmer dvojnásobný a to 90,89 g/deň, pričom OVD je 57 g/deň. Naše výsledky preukázali, že skupina - pracujúce ženy 19-34 rokov prijíma najviac tukov. U sledovaných probandov, ktorí patria do tej skupiny príjem bol vo všetkých prípadoch vyšší ako 75 g/deň. Príjem sacharidov bol v priemere vyhovujúci s OVD. Menšie deficity alebo nadbytky u jednotlivých probandov boli zaznamenané, ale v priemere ich hodnoty boli v súlade s odporúčanými výživovými dávkami.
Kľúčové slová:
celiakia, nutričný protokol, bezlepková diéta, základné živiny, vitamíny, minerálne látky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene