Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     Absolvent          Projekty
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv konzumácie obohatených pekárskych výrobkov na vybrané ukazovatele zdravotného stavu
Autor:
Pracovisko: Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci práce: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:Ing. Eleonóra Krivosudská, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Vplyv konzumácie obohatených pekárskych výrobkov na vybrané ukazovatele zdravotného stavu
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo u dobrovoľníkov konzumácia obohatených pekárskych výrobkov, analyzovať ich stravovacie zvyklosti na základe 3-dňových nutričných protokolov a analyzovať zmeny zloženia tela vplyvom konzumácie týchto výrobkov. Klinickej štúdii sa zúčastnilo 28 dobrovoľníkov a to 11 žien a 17 mužov. Respondenti mali vek v rozmedzí od 23 do 55 rokov. Všetci respondenti boli požiadaný, aby skonzumovali obohatené pekárske výrobky, ktoré dostávali od firmy Penam trikrát do týždňa po dobu 6 týždňov. Pri získavaní údajov do diplomovej práce sme použili retrospektívnu metódu, pomocou 3-dňových nutričných protokolov. Táto metóda poskytuje informácie o skladbe pokrmov, veľkosti porcií a frekvenciu príjmu potravy. Zmeny zloženia tela vplyvom konzumácie obohatených pekárskych výrobkov sme sledovali prístrojom InBody 720. Zozbierané údaje sme následne štatisticky a graficky vyhodnocovali vo fitnes softvére Mountberry a v Microsoft Office Excel 2007. Výsledky preukázali, že stravovacie zvyklosti dobrovoľníkov nie sú zhodné s odporučanými normami. Po vykonaní 3 antropometrických meraní na začiatku štúdie, po skončení štúdie a po 6 týždňoch od konzumácie obohatených pekárskych výrobkoch môžme zhodnotiť, že konzumácia obohateného pečiva ovplyvnila hmotnosť. Priemerná hmotnosť pri prvom meraní bola 79,20 kg hmotnosti. Pri druhom meraní klesla hmotnosť na hodnotu 70,82 kg, čo predstavuje úbytok hmotnosti o 8,38 kg hmotnosti. Posledné meranie úkázalo zvýšenie hmotnosti na 78,13 kg, čo je o zvýšenie o 7,31 kg hmotnosti. Percentuálne sa hmotnosť zvýšila u 70% dobrovoľníkov a u 30 % sa hmotnosť znížila. Čo sa týka beztukovej hmoty percentuálne sa zvýšila u 70 % dobrovoľníkov a u 30 % sa znížila. Potreba energie pre dospelého jedinca s priemernej fyzickou aktivitou je priemerne 9500 kJ. Dobrovoľníci prijali priemerne 9318,96 kJ, čo je málo s porovnaním normy. Podľa normy by mali sacharidy pokrývať 55-60 % denného energetického prijímu. Dobrovoľníci prijali priemerne 40,10 % sacharidov, čo je málo v porovnaní s normou. Podľa norny by tuky mali pokrývať 30 % denného energetického príjmu. Dobrovoľníci prijali priemerne 15,09 % tukov, čo je málo s porovaním normy. Podľa norny by tuky mali pokrývať 30 % denného energetického príjmu. Dobrovoľníci prijali priemerne 15,09 % tukov, čo je málo s porovaním normy.
Kľúčové slová:
hmotnosť,, tuky, pekárske výrobky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene