Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     
Absolvent               
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Tuky a mastné kyseliny z hľadiska prevencie kardiovaskulárnych ochorení
Autor: Ing. Petra Slobodníková
Pracovisko:
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci práce:
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:Ing. Alica Navrátilová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Tuky a mastné kyseliny z hľadiska prevencie kardiovaskulárnych ochorení
Abstrakt:Slobodníková Petra: Tuky a mastné kyseliny z hľadiska prevencie kardiovaskulárnych ochorení. [Bakalárska práca] – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov; Katedra Výživy ľudí – Školiteľ: Ing. Jana Kopčeková, PhD., Nitra, 2018, 44 s. Bakalárska práca na tému Tuky a mastné kyseliny z hľadiska prevencie kardiovaskulárnych ochorení sa skladá zo štyroch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na definovanie pojmov tuky, mastné kyseliny, ich delenie a funkcie. Ďalej je opísaná srdcovo-cievna sústava, kardiovaskulárne choroby, prevencia srdcovo-cievnych chorôb a vplyv nadmernej konzumácie tukov na ľudský organizmus. Druhá kapitola charakterizuje cieľ práce a tretia popisuje metodiku práce. V štvrtej, záverečnej kapitole sú uvedené výsledky prieskumu a diskusia pre zmapovanie danej problematiky. Zdravou výživou ľudského organizmu, v ktorej sú tretinovým podielom zastúpené jednotlivé typy mastných kyselín, je vo veľkej miere možné eliminovať riziká kardiovaskulárnych ochorení.
Kľúčové slová:
tuky, mastné kyseliny, kardiovaskulárne choroby, prevencia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene