Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty
     
     
Výučba
     
Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Poruchy príjmu potravy a ich následky
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Alica Navrátilová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Poruchy príjmu potravy a ich následky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou porúch príjmu potravy. Poruchy príjmu potravy patria k závažným duševným poruchám, ktoré môžu končiť až smrťou. Tieto ochorenia vznikajú ako dôsledok prehnaného záujmu o vlastné telo. V prvých kapitolách práca prináša súhrnné informácie o dvoch základných formách porúch príjmu potravy, a to o mentálnej anorexii a mentálnej bulímii. Tieto ochorenia majú veľa spoločného, ale aj niektoré svoje špecifiká, ktoré sú porovnávané v samostatnej kapitole. Ďalej sú v jednotlivých kapitolách opisované poruchy príjmu potravy podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb. Súčasťou práce je aj stručný opis nových typov porúch príjmu potravy, ktoré nie sú do medzinárodnej klasifikácie chorôb zatiaľ zaradené. U mentálnej anorexie a bulímie je popísaná aj ich história vzniku, ktorá je u jednotlivých poruchách špecifická vo svojom vývoji. Ďalšie kapitoly popisujú príčiny vzniku týchto ochorení a ich negatívne následky, ktoré môžu nastať v dôsledku dlhodobého hladovania a pri kompenzačnom chovaní u bulimických pacientov. V posledných kapitolách sú popísané možnosti liečby a prevencie porúch príjmu potravy.
Kľúčové slová:
mentálna anorexia, medzinárodná klasifikácia chorôb, mentálna bulímia, poruchy príjmu potravy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene