Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     
     
     Projekty     
Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Porovnanie stravovacích zvyklostí kardiologických pacientov Žilinského a Nitrianskeho kraja
Autor:
Pracovisko:
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci práce:
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Porovnanie stravovacích zvyklostí kardiologických pacientov Žilinského a Nitrianskeho kraja
Abstrakt:
V tejto práci sme sa zaoberali problematikou kardiovaskulárnych ochorení, pretože v súčasnosti predstavujú hlavný podiel z celkovej záťaže nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Cieľom teoretickej časti je objasnenie najčastejších kardiovaskulárnych ochorení, ich patogenéza a priebeh. Keďže tieto ochorenia sú do veľkej miery ovplyvniteľné životosprávou, zamerali sme sa na ovplyvniteľné rizikové faktory a ich prevenciu. Súbor tvorilo 100 pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami 55 pacientov Nitrianskeho kraja, ktorí boli hospitalizovaní v Kardiocentre Nitra konkrétne sa jednalo o 30 mužov a 25 žien. Zvyšných 45 pacientov z toho 19 mužov 26 žien pochádzalo zo Žilinského kraja tí navštevovali kardiologickú ambulanciu v Žiline. U pacientov sme sledovali stravovacie zvyklosti a zisťovali sme rozdiely u jednotlivých druhov potravín a všeobecnými odporúčaniami v závislosti na krajoch. Okrem stravovacích zvyklostí sme sa zamerali aj na biochemické vyšetrenie krvných lipidov a výpočet BMI, životný štýl. V Nitrianskom kraji mala väčšina pacientov nadváhu 50,80 % pacientov, len 9 pacientov vykazovalo normálnu hmotnosť. V Žilinskom kraji bola normálna hmotnosť zistená u 33,33 % pacientov. Tieto výsledky môžeme dať do súvisu s frekvenciou pohybovej aktivity hospitalizovaných pacientov, 76,36 % pacientov v Nitrianskom kraji vykonáva denne pohybovú aktivitu len 15-30 minút v Žilinskom kraji 53,33 % pacientov. Zvyšovanie fyzickej aktivity, správna životospráva, edukácia mladých ľudí, vyhýbanie sa stresovým situáciám je sled opatrení, ktoré na seba navzájom súvisia. Táto práca si kladie za cieľ pochopenie významu prevencie a zdravotných prínosov pre pacientov s týmto ochorením.
Kľúčové slová:
rizikové faktory, kardiovaskulárne ochoreneia, prevencia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene