Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     
     
Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Analýza stravovacích zvyklostí detí staršieho školského veku a dospievajúcich
Autor: Ing. Veronika Bergendiová
Pracovisko:
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Analýza stravovacích zvyklostí detí staršieho školského veku a dospievajúcich
Abstrakt:BERGENDIOVÁ, Veronika: Analýza stravovacích zvyklostí detí staršieho školského veku a dospievajúcich. [Diplomová práca]. – Slovenská poľnohospodárska univerzita. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov; Katedra výživy ľudí. – Školiteľ: Ing. Jana Kopčeková, PhD. Nitra: FAPZ SPU, 2018. 88 s. Hlavným cieľom diplomovej práce bola analýza stravovacích zvyklostí detí staršieho školského veku a dospievajúcej mládeže a vzájomne ich medzi sebou porovnať. V teoretickej časti sme sa najskôr venovali charakteristikám v stravovaní v školskom veku, zásadám v stravovaní, ktoré by mali byť najmä u detí dodržiavané. Dostatočnú pozornosť sme venovali potrebe jednotlivých potravín v strave detí. Venovali sme sa hlavným druhom potravín, ktoré sú neodmysliteľné v strave všetkých ľudí. Sú to hlavne mäso, mlieko, pečivo, ovocie a zelenina. Sústredili sme sa aj na pitný režim detí, ktorý je významnou súčasťou správneho stravovania. V ďalších častiach sme rozobrali rizikové správanie dospievajúcich detí vo vzťahu k ich zdraviu a rozobrali sme aj problematiku potravinových alergií. V praktickej časti sme analyzovali prostredníctvom dotazníku stravovanie detí staršieho školského veku na základnej škole a dospievajúcej mládeže na strednej škole. Dotazníky obsahovali 51 otázok, v ktorých sme sa na začiatku venovali osobnej anamnéze a následne stravovaniu počas dňa, frekvencii spotreby jednotlivých druhov potravín, taktiež frekvencii pitného režimu a chorobnosti u detí. Informácie sme zisťovali od detí zo Základnej školy s materskou v Šali a od študentov zo Strednej školy technickej v Galante. Skúmali sme 100 respondentov vo vekom zložení od 13 do 18 rokov. Zisťovali sme aj telesnú výšku a hmotnosť, na základe ktorej sme pomocou BMI (Body Mass Index) a percentilových grafov vypočítali, u akého percenta detí sa vyskytuje nadhmotnosť, obezita či prípadná znížená hmotnosť. Z vyhodnotených údajov sme zistili, že obezita sa nevyskytovala u detí zo základnej školy. Obezita 4 % bola zistená u mládeže zo strednej školy. Celkové výsledky vyšli priaznivejšie u detí staršieho školského veku zo základnej školy, na rozdiel od dospievajúcej mládeže zo strednej školy.
Kľúčové slová:
výživa detí, pitný režim, stravovanie počas dňa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene