Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty               Projekty     
Publikácie
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Výskyt histamínovej intolerancie v náhodne vybranej populácii
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výskyt histamínovej intolerancie v náhodne vybranej populácii
Abstrakt:
KOBRTEKOVÁ, Silvia : Výskyt histamínovej intolerancie v náhodne vybranej populácii [Diplomová práca].- Slovenská poľnohospodárska univerzita. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov. Katedra výživy ľudí.- Školiteľ: Ing. Jana Kopčeková, PhD. Nitra: FAPZ SPU, 2018. 68 s Cieľom našej práce bolo definovať pojem histamínová intolerancia. V práci analyzujeme jej vznik, podmieňujúce faktory, diagnózu a liečbu. Bolo taktiež potrebné zaviesť termín histamín, jeho účinky , ako aj exogénne a endogénne zdroje. Hlbšie sa venujeme klinickým prejavom histamínovej intolerancie, ktorých definícia je v dôsledku širokého spektra ťažšia, aj preto že histamínová intolerancia je u nás pomerne novšia diagnóza. Tieto prejavy sú veľmi podobné alergickým symptómom preto je občas zamieňaná za alergiu. Venujeme sa aj liečbe histamínovej intolerancie, ktorá je účinná pri potláčaní diskomfortných symptómov u pacientov, ktorí ňou trpia. Základom liečby je eliminácia potravín obsahujúcich vyššie množstvo histamínu alebo pôsobiacich inhibíciu enzýmov, ktoré degradujú histamín. Taktiež riešime využitie farmakologických prípravkov a ich účinnosť pri riešení tejto problematiky. Dotazníkovou formou manifestujeme stravovacie zvyklosti ľudí a ich oboznámenie s prejednávaným termínom . Hlbšie sa venujeme ľuďom trpiacim histamínovou intoleranciou. Hodnotíme ich mieru poznatkov, ako aj stravovacie návyky a liečbu eliminačnú a farmakologickú.
Kľúčové slová:
histamín , histamínová intolerancia, antihistaminiká, diaminooxidáza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene