Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty
     
Absolvent
     
     
Projekty     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Porovnanie stravovacích zvyklostí u pacientov s normálnou hmotnosťou, nadhmotnosťou a obezitou v Kardiocentre Nitra
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Porovnanie stravovacích zvyklostí u pacientov s normálnou hmotnosťou, nadhmotnosťou a obezitou v Kardiocentre Nitra
Abstrakt:
Predkladaná práca, ktorá sa zaoberá problematikou „Porovnanie stravovacích zvyklostí u pacientov s normálnou hmotnosťou, nadhmotnosťou a obezitou v Kardiocentre Nitra“. Hlavnou témou mojej práce je obezita a nadhmotnosť, ktoré sú rizikovým faktorom mnohých ochorení. Spôsobuje diabetes mellitus, kardiovaskulárne a onkologické ochorenia. Zaoberali sme sa ňou v teoretickej a v praktickej časti. V teoretickej časti sme opisovali faktory vzniku obezity, v akom období sa u človeka najčastejšie vytvára. Zaoberali sme sa aj tukovým tkanivom, ktorý je endokrinne aktívny orgán. Je zdrojom mnohých bioaktívnych látok - adipokínov. Mnohé štúdie potvrdzujú význam adipokínov v regulácií fyziologických funkcií. Táto hypotéza otvára možnosti nového terapeutického prístupu v prevencii ale aj v liečbe obezity a kardiovaskulárnych ochorení. Zaoberali sme sa aj históriou, epidemiológiou, rizikovými faktormi ale aj liečbou obezity. V ďalšej časti sme opisovali aj srdce a rizikové faktory, ktoré spôsobujú kardiovaskulárne ochorenia. Písali sme aj o prevencií KVO, dodržiavanie zásad prevencie, chráni pred vznikom ochorení, ktoré spôsobujú smrť jedincov. V praktickej časti sme pozorovali 100 pacientov, ktorí boli hospitalizovaní v Kardiocentre Nitra. Pacientov sme si rozdelili do skupín s normálnou hmotnosťou, nadhmotnosťou a obezitou. Najčastejšou príčinou hospitalizácie bola kontrolná koronografia. V menšom množstve boli hospitalizovaní z dôvodu hypertenzie, vyčerpania, podozreniu na infarkt a iných ochorení. Obezita ako rizikový faktor sa vyskytovala u 15 % žien a 15 % mužov. Nadhmotnosťou trpelo 12 % žien a 27 % mužov. Normálnu hmotnosť malo 22 % žien a 19 % mužov. Hodnotili sme osobnú a nutričnú anamnézu pacientov, ktoré sme porovnávali vo všetkých skupinách respondentov, aby sme zistili, ktoré faktory u nich mohli spôsobiť obezitu. Pacienti dodržiavali stravu, ktorú im určili v Kardiocentre. Potrebné informácie sme získavali z dotazníkov a biochemických parametrov krvi pacientov. V krvi pacientov sme pozorovali LDL, HDL, TAG, hladinu celkového cholesterolu a glukózu.
Kľúčové slová:obezita, kardiovaskulárne ochorenia, nadhmotnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene