Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty
     
     
     
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Porovnanie stravovacích zvyklostí detí mladšieho a staršieho školského veku
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Porovnanie stravovacích zvyklostí detí mladšieho a staršieho školského veku
Abstrakt:
URBANČÍKOVÁ Bianka, Bc.: Porovnanie stravovacích zvyklostí detí mladšieho a staršieho školského veku. [Diplomová práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov. Školiteľ: Ing. Jana Kopčeková, PhD. Teoretická časť diplomovej práce má kompilačný charakter a zaoberá sa zhromaždením najnovších poznatkov danej problematiky výživy detí na prvom a druhom stupni ZŠ. Pozornosť sme preto venovali zásadám správnej výživy, pitnému režimu detí, potravinovej pyramíde a odporúčaným výživovým dávkam. Zamerali sme sa tiež na najčastejšie chyby vo výžive detí a na stravu pre ne úplne nevhodnú. Správna výživa detí a mládeže je výživa, ktorá pôsobí na zdravie, rast a vývoj organizmu priaznivo a teda vytvára podmienky vhodné pre bezproblémový rozvoj dieťaťa. Výživa zohráva dôležitú úlohu vo všetkých vývojových obdobiach dieťaťa. Tiež pôsobí v prevencii vzniku rôznych ochorení, ktoré by sa mohli neskôr prejaviť. Preto je veľmi dôležité, aby si deti, už odmala osvojovali správne výživové návyky a postoje, ktoré budú využívať aj v dospelosti. Najvýznamnejším obdobím je z tohto pohľadu predškolský vek. Tak ako aj u dospelých aj u detí treba dodržiavať tri hlavné princípy zdravej výživy a to: pestrosť, striedmosť a vyváženosť stravy. Okrem výživy na detí vplýva aj nedostatok fyzickej aktivity. Počet mladých ľudí, ktorí športujú organizovane alebo rekreačne sa stále znižuje. V praktickej časti predkladanej diplomovej práci sme sa zamerali na porovnanie stravovacích zvyklostí detí mladšieho a staršieho školského veku, na základe vyplnených dotazníkov. Dotazník sa skladal z 26 otázok. Išlo o kombinovaný dotazník, ktorý tvorili uzavreté, polouzavreté aj otvorené otázky. Zistili sme napríklad, že prváci obľubujú viac sladkosti ako deviataci alebo, že deviataci skonzumujú viac celých kusov ovocia denne ako prváci. Vyhodnotenie získaných informácií sme rozobrali v 4 kapitole.
Kľúčové slová:výživa detí, pitný režim detí, nevhodná strava, fyzická aktivita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene