Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikační číslo: 1516
Univerzitní e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza stravovacích zvyklostí pacientov s infarktom myokardu vo vzťahu k lipidovým parametrom
Autor: Ing. Denisa Vozárová
Pracoviště: Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedoucí práce: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza stravovacích zvyklostí pacientov s infarktom myokardu vo vzťahu k lipidovým parametrom
Abstrakt:Infarkt myokardu (IM) je vážne ochorenie s vysokou mierou úmrtnosti na celom svete. Na výskyte IM má vplyv viac faktorov, ktoré delíme na neovplyvniteľné a ovplyvniteľné. Cieľom diplomovej práce bolo poukázať na dôležitosť stravovacích zvyklostí v rámci primárnej prevencie na vznik IM. Vzorku pacientov tvorilo 275 ľudí, z toho 195 mužov a 80 žien hospitalizovaných v Kardiocentre Nitra. Sledovali sme rôznu frekvenciu príjmu potravy a jej vplyv na hladinu krvných lipidov a glukózy. Vybrali sme si 15 potravinových skupín a to ovocie, zeleninu, chlieb, mlieko, mliečne výrobky, hydinu, hovädzie mäso, bravčové mäso, výrobky z mäsa, ryby, vajcia, orechy, tuky, sladkosti a fast-food výrobky. Zistili sme, že až 78,5 % pacientov mali nesprávnu frekvenciu príjmu potravy. V nedostatočnom množstve konzumovali ovocie 35 % pacientov a zeleninu 46,5 % pacientov, u ktorých sme zaznamenali vyššie hodnoty lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) a triacylglycerolov (TAG). Biele pečivo konzumovalo až 44,72 % zúčastnených pacientov. V plnotučnej forme konzumovalo mlieko 24 % pacientov. U ľudí, ktorí konzumovali mliečne produkty každý deň sme zaznamenali vyššie hladiny LDL a cholesterolu (CH). Hydinové mäso konzumovali viac ako 4 x týždenne až 51,13 % pacientov, u ktorých sme zaznamenali vyššie hodnoty LDL, CH, TAG a u mužov nižšie hodnoty lipoproteínov s vysokou hustotou (HDL). Konzumácia hovädzieho mäsa bola u 73 % pacientov veľmi slabá. Pri nadmernom prijímaní bravčového mäsa sme zaznamenali vyššie hodnoty CH, LDL aj TAG. Pravidelnú konzumáciu mäsových výrobkov malo až 54 % ľudí z našej skupiny. Rybie mäso konzumovalo vo veľmi nízkom množstve až 73,75 % ľudí v tejto skupine. Pri pravidelnej konzumácii vajec sme zaznamenali vyššie hodnoty LDL a TAG a CH. Orechy konzumovalo vo veľmi malom množstve až 82,5 % pacientov. Pacienti uviedli, že z olejov využívajú najmä rastlinné, ako slnečnicový. Pravidelný prísun sladkostí malo až 70,5 % pacientov, ktorí mali vyššie hladiny TAG, LDL, u žien sme zaznamenali aj vyššie hladiny glukózy a CH. Fast-food výrobky konzumovali veľmi málo. V rámci primárnej prevencie na vznik IM je dôležité stravovať sa pestro, striedmo a vyvážene, obmedzovať nasýtené mastné kyseliny, trans mastné kyseliny a jednoduché cukry. Dôležitá časť primárnej prevencie je aj pohyb. Záverom je, že zlý životný štýl má veľmi negatívny dopad na predčasný vznik trombu.
Klíčová slova:kardiovaskulárne ochorenia, infarkt myokardu, rizikové faktory, ľudská výživa, lipidový profil človeka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně