Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identification number: 1516
University e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Human Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis eating habits patients with myocardial infarction in relation to the lipid parameters
Written by (author): Ing. Denisa Vozárová
Department: Department of Human Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza stravovacích zvyklostí pacientov s infarktom myokardu vo vzťahu k lipidovým parametrom
Summary:Infarkt myokardu (IM) je vážne ochorenie s vysokou mierou úmrtnosti na celom svete. Na výskyte IM má vplyv viac faktorov, ktoré delíme na neovplyvniteľné a ovplyvniteľné. Cieľom diplomovej práce bolo poukázať na dôležitosť stravovacích zvyklostí v rámci primárnej prevencie na vznik IM. Vzorku pacientov tvorilo 275 ľudí, z toho 195 mužov a 80 žien hospitalizovaných v Kardiocentre Nitra. Sledovali sme rôznu frekvenciu príjmu potravy a jej vplyv na hladinu krvných lipidov a glukózy. Vybrali sme si 15 potravinových skupín a to ovocie, zeleninu, chlieb, mlieko, mliečne výrobky, hydinu, hovädzie mäso, bravčové mäso, výrobky z mäsa, ryby, vajcia, orechy, tuky, sladkosti a fast-food výrobky. Zistili sme, že až 78,5 % pacientov mali nesprávnu frekvenciu príjmu potravy. V nedostatočnom množstve konzumovali ovocie 35 % pacientov a zeleninu 46,5 % pacientov, u ktorých sme zaznamenali vyššie hodnoty lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) a triacylglycerolov (TAG). Biele pečivo konzumovalo až 44,72 % zúčastnených pacientov. V plnotučnej forme konzumovalo mlieko 24 % pacientov. U ľudí, ktorí konzumovali mliečne produkty každý deň sme zaznamenali vyššie hladiny LDL a cholesterolu (CH). Hydinové mäso konzumovali viac ako 4 x týždenne až 51,13 % pacientov, u ktorých sme zaznamenali vyššie hodnoty LDL, CH, TAG a u mužov nižšie hodnoty lipoproteínov s vysokou hustotou (HDL). Konzumácia hovädzieho mäsa bola u 73 % pacientov veľmi slabá. Pri nadmernom prijímaní bravčového mäsa sme zaznamenali vyššie hodnoty CH, LDL aj TAG. Pravidelnú konzumáciu mäsových výrobkov malo až 54 % ľudí z našej skupiny. Rybie mäso konzumovalo vo veľmi nízkom množstve až 73,75 % ľudí v tejto skupine. Pri pravidelnej konzumácii vajec sme zaznamenali vyššie hodnoty LDL a TAG a CH. Orechy konzumovalo vo veľmi malom množstve až 82,5 % pacientov. Pacienti uviedli, že z olejov využívajú najmä rastlinné, ako slnečnicový. Pravidelný prísun sladkostí malo až 70,5 % pacientov, ktorí mali vyššie hladiny TAG, LDL, u žien sme zaznamenali aj vyššie hladiny glukózy a CH. Fast-food výrobky konzumovali veľmi málo. V rámci primárnej prevencie na vznik IM je dôležité stravovať sa pestro, striedmo a vyvážene, obmedzovať nasýtené mastné kyseliny, trans mastné kyseliny a jednoduché cukry. Dôležitá časť primárnej prevencie je aj pohyb. Záverom je, že zlý životný štýl má veľmi negatívny dopad na predčasný vznik trombu.
Key words:kardiovaskulárne ochorenia, infarkt myokardu, rizikové faktory, ľudská výživa, lipidový profil človeka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited