Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     
Absolvent
     
     Projekty     
Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Analýza stravovacích zvyklostí pacientov s infarktom myokardu vo vzťahu k lipidovým parametrom
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Analýza stravovacích zvyklostí pacientov s infarktom myokardu vo vzťahu k lipidovým parametrom
Abstrakt:
Infarkt myokardu (IM) je vážne ochorenie s vysokou mierou úmrtnosti na celom svete. Na výskyte IM má vplyv viac faktorov, ktoré delíme na neovplyvniteľné a ovplyvniteľné. Cieľom diplomovej práce bolo poukázať na dôležitosť stravovacích zvyklostí v rámci primárnej prevencie na vznik IM. Vzorku pacientov tvorilo 275 ľudí, z toho 195 mužov a 80 žien hospitalizovaných v Kardiocentre Nitra. Sledovali sme rôznu frekvenciu príjmu potravy a jej vplyv na hladinu krvných lipidov a glukózy. Vybrali sme si 15 potravinových skupín a to ovocie, zeleninu, chlieb, mlieko, mliečne výrobky, hydinu, hovädzie mäso, bravčové mäso, výrobky z mäsa, ryby, vajcia, orechy, tuky, sladkosti a fast-food výrobky. Zistili sme, že až 78,5 % pacientov mali nesprávnu frekvenciu príjmu potravy. V nedostatočnom množstve konzumovali ovocie 35 % pacientov a zeleninu 46,5 % pacientov, u ktorých sme zaznamenali vyššie hodnoty lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) a triacylglycerolov (TAG). Biele pečivo konzumovalo až 44,72 % zúčastnených pacientov. V plnotučnej forme konzumovalo mlieko 24 % pacientov. U ľudí, ktorí konzumovali mliečne produkty každý deň sme zaznamenali vyššie hladiny LDL a cholesterolu (CH). Hydinové mäso konzumovali viac ako 4 x týždenne až 51,13 % pacientov, u ktorých sme zaznamenali vyššie hodnoty LDL, CH, TAG a u mužov nižšie hodnoty lipoproteínov s vysokou hustotou (HDL). Konzumácia hovädzieho mäsa bola u 73 % pacientov veľmi slabá. Pri nadmernom prijímaní bravčového mäsa sme zaznamenali vyššie hodnoty CH, LDL aj TAG. Pravidelnú konzumáciu mäsových výrobkov malo až 54 % ľudí z našej skupiny. Rybie mäso konzumovalo vo veľmi nízkom množstve až 73,75 % ľudí v tejto skupine. Pri pravidelnej konzumácii vajec sme zaznamenali vyššie hodnoty LDL a TAG a CH. Orechy konzumovalo vo veľmi malom množstve až 82,5 % pacientov. Pacienti uviedli, že z olejov využívajú najmä rastlinné, ako slnečnicový. Pravidelný prísun sladkostí malo až 70,5 % pacientov, ktorí mali vyššie hladiny TAG, LDL, u žien sme zaznamenali aj vyššie hladiny glukózy a CH. Fast-food výrobky konzumovali veľmi málo. V rámci primárnej prevencie na vznik IM je dôležité stravovať sa pestro, striedmo a vyvážene, obmedzovať nasýtené mastné kyseliny, trans mastné kyseliny a jednoduché cukry. Dôležitá časť primárnej prevencie je aj pohyb. Záverom je, že zlý životný štýl má veľmi negatívny dopad na predčasný vznik trombu.
Kľúčové slová:
kardiovaskulárne ochorenia, infarkt myokardu, rizikové faktory, ľudská výživa, lipidový profil človeka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene