Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výučba
     
Projekty     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv životného štýlu na ADHD
Autor:
Pracovisko: Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Marek Rašovský, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv životného štýlu na ADHD
Abstrakt:CHYBOVÁ, Karolína. Vplyv životného štýlu na ADHD. [Bakalárska práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov; Katedra výživy ľudí – Školiteľ: Ing. Jana Kopčeková, PhD. Nitra: FAPZ SPU v Nitre, 2019. 47s. Táto Bakalárska práca sa zaoberá syndrómom ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), príčinami jeho vzniku a vplyvom životného štýlu na tento syndróm. Práca opisuje toto ochorenie, symptómy a príčiny vzniku tejto diagnózy Príčiny vzniku syndrómu ADHD delíme na genetické a negenetické. K rizikovým negenetickým faktorom patrí nízka pôrodná hmotnosť, zlý zdravotný stav matky, vysoký vek matky, dĺžka po pôrode, predčasné krvácanie, predčasný a zložitý pôrod spojený s nedostatkom kyslíka. Veľký vplyv má aj správanie matky v tehotenstve, ako je konzumácia alkoholu, fajčenie a užívanie drog v čase gravidity. Ďalej sa práca zaoberá prejavmi choroby a spôsobmi ovplyvnenia príznakov pomocou výživy a upravenia stravovania dieťaťa. Štúdie preukázali, že deti s ADHD majú často nezdravé stravovacie návyky, či nedostatok vhodných živín. Okrem farmakologickej liečby ochorenie možno zmierniť sledovaním vplyvu niektorých potravín spôsobujúcich potravinové alergie, vylúčením prídavných potravinových aditív ako sú farbivá alebo sladidlá ale tiež aj upravením stravy, s obmedzením jednoduchých cukrov, správnym prímom vitamínov, antioxidantov, minerálnych látok a zároveň je vhodná individuálna terapia v kombinácii s rodinnou terapiou.
Kľúčové slová:syndróm ADHD, životný štýl, vplyv výživy, prídavné látky, hyperaktivita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene