Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     
Absolvent     
     
Projekty     
Publikácie
     
Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Pozitíva a negatíva vegetariánskej stravy vo vybranej skupine detí
Autor: Ing. Nikoleta Mrázová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Pozitíva a negatíva vegetariánskej stravy vo vybranej skupine detí
Abstrakt:
Vegetariánstvo je forma stravovania, v rámci ktorej sa nekonzumuje mäso, či iné živočíšne produkty. Existujú však a stále vznikajú nové formy vegetariánstva, ktoré povoľujú konzumáciu jedného druhu mäsa, alebo len vylučujú konzumáciu červeného mäsa a pod. Vegetariánstvo je jedným z najvýznamnejších foriem alternatívneho stravovania sa vo svete. Je čoraz viac rozšírené nie len medzi dospelými ľuďmi, ale aj medzi deťmi. Táto forma stravovania sa, je prítomná v histórii ľudstva už niekoľko storočí. Dôvody v minulosti však boli hlavne náboženského či kultúrneho charakteru. Dnes je dôvodom hlavne zdravotné hľadisko, ale takisto ekonomická situácia a enviromentálne aspekty. Cieľom tejto práce bolo zistiť a porovnať pozitíva a negatíva, vegetariánskej stravy u detí. Výskum bol zložený zo 40 detí vegetariánsky sa stravujúcich a 40 detí nevegetariánsky sa stravujúcich. V rámci dotazníku sme sa pýtali na otázky zamerané na stravovacie návyky matiek počas tehotenstva, stravovacie návyky detí a výskyt ochorení v sledovaných skupinách detí. Zistili sme, že 60 % matiek vo vegetariánskej skupine detí, sa stravovalo počas tehotensva vegetariánsky. Z toho 30 % týchto matiek nekonzumovalo počas tehotensva žiadne mäso. Vplyv na zavedenie vegetariánskej stravy u detí, má teda pravdepodobne stravovanie samotnej matky. Komplikácie počas tehotensva sa vyskytovali rovnako u 22,5 % matiek v oboch skupinách a predčasný pôrod sa viac vyskytoval u vegetariánskych matiek, a to u 87,5 %. Príčiny predčasného pôrodu, sme však bližšie neskúmali, takže nie je jasné či je dôvodom vegetariánstvo. V oboch skupinách bolo alebo je dojčených priemerne 81 % detí. Pýtali sme sa na najviac konzumovaný druh mäsa u nevegetariánskych detí, kde najčastejšou odpoveďou respondentov, bolo hydinové mäso. V skupine vegetariánov konzumuje náhrady mäsa 97,5 % detí a najviac využívanými sú strukoviny, tofu a sója. V skupine vegetariánskych detí sú teda veľmi využívané náhrady mäsa v ich strave. Je to dôležitý aspekt, ktorý vplýva na príjem živín. Tiež sme sa pýtali na konzumáciu strukovín, mlieka a mliečnych výrobkov, a vajec u oboch sledovaných skupín detí. Strukoviny konzumuje v priemere 92,5 % detí v oboch skupinách, mlieko a mliečne výrobky priemerne 97,5 % detí a vajec 92,5 % detí. Okrem mäsa je teda stravovanie v oboch sledovaných skupinách podobné. Výskyt alergii a anémie je vyšší v skupine vegetariánskych detí, zatiaľ čo výskyt chronických ochorení v skupine nevegetariánskych detí. Sezónne ochorenia sa vyskytujú u oboch skupín priemerne 1-3 x do roka. Záverom možno konštatovať, že vegetariánska strava v skorom veku u detí, môže mať negatívne vplyvy na vznik určitých ochorení. Dôležitý je preto rozumný stravovací plán zostavený pre dieťa, už od jeho narodenia.
Kľúčové slová:
vegetariánstvo u detí, riziká vegetariánstva, vegetariánstvo, pozitíva vegetariánstva, náhrady mäsa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene