Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     
Absolvent
     
Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Analýza postojov k jedlu vo vybranej skupine detí
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza postojov k jedlu vo vybranej skupine detí
Abstrakt:
Stravovacie návyky a výživové zvyklosti sa formujú už od raného detstva, a to predovšetkým pod vplyvom životného štýlu rodiny a pôsobením širokého spoločenského prostredia, v ktorom dieťa vyrastá. Zručnosti, vedomosti a návyky, ktoré si dieťa osvojí v detskom veku, ho potom často sprevádzajú po celý zvyšok života. Cieľom diplomovej práce bolo pomocou dotazníka analyzovať postoje detí k jedlu vo veku od 3 do 6 rokov predškolského veku. Informácie sme získali od 100 rodičov detí navštevujúcich Materskú školu v obciach Močenok a Pata. Dotazník obsahoval 22 otázok, v ktorom sme na začiatku zisťovali osobnú anamnézu ako vek a pohlavie dieťaťa. Z vyhodnotených údajov sme zistili, že 70 % detí nerado ochutnáva nové jedlá, ktoré sú im ponúkané. Zarážajúce je, že vyše polovica detí pozerá televíziu počas konzumácie jedla a takéto množstvo detí si potom pýta propagované jedlo, ktoré videlo v reklame. Zaskočil nás fakt, že viac ako polovica rodičov odmieňa svoje dieťa formou sladkosti. Po ďalšie nás prekvapilo, že viac ako polovica detí obľubuje zeleninu. Ale neprekvapilo nás na druhej strane, že nadpolovičná skupina detí dá prednosť radšej sladenej vode ako čistej vode. Ďalej sme zistili, že len 10 % detí je alergické na nejaký druh potraviny. Najčastejšie odpovede rodičov boli, že ich dieťa je alergické na mlieko, vajce, bryndzu, kravskú bielkovinu, sóju, jahody, banán, paradajky, kapustu a dve deti trpia intoleranciou laktózy. Všimli sme si, že 86 % detí opakuje návyky svojich členov rodiny. Zaznamenali sme, že 80 % rodičov trávi čas spoločne so svojimi deťmi pri jedle. Postrehli sme, že 80 % detí raňajkuje doma ešte pred odchodom do materskej školy. Za pozitívum hodnotíme to, že len 1/3 detí obľubuje rýchle občerstvenia. Osvojenie správnych stravovacích návykov v ranom detstve má výrazný vplyv na stravovanie a životosprávu v neskoršom období človeka.
Kľúčové slová:nutričné požiadavky, stravovanie detí, fast food, výživa , potravinové alergie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene