Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     Absolvent     Výučba
     
Projekty     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Porovnanie prevalencie nadhmotnosti a obezity v mestách a na vidieku
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Porovnanie prevalencie nadhmotnosti a obezity v mestách a na vidieku
Abstrakt:
Abstrakt MANČÍKOVÁ, Denisa: Porovnanie prevalencie nadhmotnosti a obezity v mestách a na vidieku. [Bakalárska práca]. – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta agrobiotechnológie a potravinových zdrojov; Katedra výživy ľudí – Školiteľ: Ing. Jana Kopčeková, PhD. Nitra: FAPZ SPU, 2020. 60s. Obezita je metabolická porucha, ktorá je charakterizovaná nárastom telesného tuku. Nárast obezity môže byť zapríčinený konzumáciou potravín s vysokou energetickou hodnotou, s vysokým obsahom jednoduchých sacharidov a tukov a nízkou fyzickou aktivitou. Obezita vzniká v dôsledku pozitívnej energetickej bilancie, kde narastá telesná hmotnosť a narastá aj podiel tukového tkaniva. Obezita patrí medzi rizikové faktory, ktoré hrajú dôležitú úlohu pri vzniku neinfekčných závažných chorôb, ktoré sa hromadne vyskytujú. Faktory, ktoré majú vplyv na vznik obezity sú napríklad spoločenské – príjem, zamestnanie, ďalej faktory prostredia, prenatálne faktory a genetické faktory. Cieľom bakalárskej práce bolo zistiť prevalenciu nadhmotnosti a obezity v mestách a na vidieku pomocou dotazníka. Dotazník sme rozdali 80 žiakom na vidieku a 80 žiakom v meste vo vekovom rozhraní 13 - 15 rokov. Dotazník obsahoval 20 otázok a na začiatku dotazníka sme zisťovali vek, pohlavie, hmotnosť a výšku detí, ktoré sme neskôr použili na výpočet BMI a potom sme zisťovali pomocou percentilových grafov výskyt nadhmotnosti a obezity. Zistili sme, že v meste je väčšia nadhmotnosť a obezita ako na vidieku. Dôvodom môže byť väčšia pohybová aktivita na vidieku narozdiel od mesta. Z výsledkov sme zistili, že v meste vôbec nešportuje 17 žiakov (21,25 %) naopak na vidieku vôbec nešportuje iba 5 žiakov (6,25 %). Deti v meste sa viac stravujú vo fastfoodoch ako deti na vidieku. Zistili sme, že jedlo z fasfoodov na vidieku nekonzumuje vôbec 21 žiakov (26,25 %), a v meste iba 6 žiakov (7,5 %). Deti, ktoré sa stravujú nepravidelne a nezdravo, majú nízku fyzickú aktivitu, sú terčom nadhmotnosti a následnej obezity. Niektoré deti, to riešia diétami, no sami si pri tom ešte viac ublížia a zvyšujú riziko nadhmotnosti. Výskum nám ukázal, že deti v mestách majú väčšie riziko k nadhmotnosti a obezite ako deti na vidieku. Preto, rodičia v mestách by sa mali venovať viac svojím deťom, poučiť ich o správnej výžive a pohybovej aktivite. Kľúčové slová: obezita, nadhmotnosť, stravovanie, prevencia
Kľúčové slová:
obezita, nadhmotnosť, stravovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene