Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identification number: 1516
University e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 

     
     
          
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Carotenoids in human nutrition
Written by (author):
Department:
Department of Human Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Marek Rašovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Karotenoidy vo výžive ľudí
Summary:
Bakalárska práca sa zaoberá karotenoidmi vo výžive ľudí. Karotenoidy sú intenzívne sfarbené v tukoch rozpustné pigmenty prítomné v mnohých potravinách, ako sú ovocie, zeleniny či ryby. Tieto pigmenty možno rozdeliť do dvoch skupín. Prvou skupinou sú karotény napr. lykopén a druhou skupinou sú xantofyly napr. luteín. Z hľadiska ľudksého zdravia majú karotenoidy významný vplyv na prevenciu ochorení ako napríklad karcinogénne ochorenia, kardiovaskulárne ochorenia, osteoporóza, diabetes mellitus a degenerácie žltej škvrny oka. V potrave sa vyskytujú prirodzene alebo sa do potravín umelo pridávajú ako potravinové aditíva. Sú významným zdrojom vitamínu A. V tejto práci sme sa venovali vplyvu karotenoidov na zdravie človeka a ich preventívne účinky pri rozličných ochoreniach.
Key words:karotenoidy, β-karotén, α- karotén, lykopén, prevencia ochorení

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited