Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     
     
Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Konzumácia bezlepkového pečiva vo vybranej skupine žien
Autor:
Pracovisko: Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci práce:
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:Ing. Alica Navrátilová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Konzumácia bezlepkového pečiva vo vybranej skupine žien
Abstrakt:
Bezlepkové pečivo je v súčasnej dobe čoraz viac populárnejšie a nahradzované namiesto klasického s obsahom lepku. Jeho kvalita, nutričné zloženie a vhodnosť zaradzovania do stravy aj u ľudí, ktorí netrpia intoleranciou lepku je medzi odborníkmi diskutabilnou témou. Cieľom našej diplomovej práce bolo pomocou dotazníka zistiť prečo ľudia, ktorí netrpia celiakiou, alergiou na lepok a neceliakálnou gluténovou senzitivitou konzumujú a zaraďujú bezlepkové pečivo do svojho stravovania, taktiež frekvenciu jeho konzumácie, čo si o ňom myslia a vedia. Našu skupinovú vzorku tvorilo 100 žien. V rámci dotazníka sme sa pýtali na 21 otázok. V prvej časti sme zisťovali osobnú anamnézu ako vek, pohlavie, telesnú výšku a hmotnosť, sociálne zaradenie a vzdelanie. Podľa hmotnosti a výšky sme vypočítali BMI, pričom najväčšiu skupinu tvorili ženy s normálnou hmotnosťou (BMI = 18,5 – 24,9 kg.m-2). V ďalšej časti sme zistili, že 10 % respondentiek zo svojej stravy vyradzuje lepok úplne, pričom len 4 % žien uviedlo, že trpia intoleranciou na lepok. Ďalším zistením bolo, že 64 % žien konzumujú pekárenské produkty jedenkrát a viac za deň, čo môžeme hodnotiť kladne, keďže obilniny a produkty z nich tvoria prvé poschodie, tzv. základňu potravinovej pyramídy. Avšak najčastejšie konzumovaným druhom pečiva bolo biele pečivo (40 %) a až tesne za ním celozrnný chlieb (38 %). Do svojej stravy zaradzuje bezlepkové pečivo 25 % z opýtaných pričom najčastejšie uvádzaným dôvodom jeho konzumácie bolo, že im nespôsobuje tráviace ťažkosti. Ďalšie dôvody, ktoré uviedli boli, že je zdravšie ako klasické, napomáha pri strate hmotnosti, majú dieťa s celiakiou, preto ho taktiež konzumujú a posledným dôvodom bola jeho chutnosť. V poslednej časti dotazníka boli otázky zamerané na základné vedomosti týkajúce sa analyzovanej témy a čo si myslia o bezlepkovom pečive. Na otázku čo je to lepok, odpovedalo 88 % respondentiek správne, čo nie je zlý výsledok, ale predpokladali sme, že správnych odpovedí bude ešte viac, vzhľadom k tomu ako je v dnešnej dobe konzumácia lepku rozoberanou a kontroverznou témou. Na ďalšie otázky respondentky odpovedali veľmi rôznorodo a často krát na otázku nevedeli odpovedať, čo môže znamenať, že v danej problematike nemajú dostatočné vedomosti. Preto je veľmi dôležité aby sa široká verejnosť dostávala k pravdivým informáciám ohľadne účinkoch lepku na zdravie, o bezlepkovej diéte a konzumácii pekárenských produktov s obsahom lepku aj bez.
Kľúčové slová:
bezlepková diéta, bezlepkové pečivo, lepok, obilniny, pekárenské produkty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene