Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     Absolvent               
     
Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Postoje k jedlu vybranej skupiny žien vo vzťahu k poruchám príjmu potravy
Autor: Ing. Ivana Túbelová
Pracovisko:
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci práce: Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Postoje k jedlu vybranej skupiny žien vo vzťahu k poruchám príjmu potravy
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá postojmi k jedlu a nutričným správaním vo vzťahu k poruchám príjmu potravy. Tieto ochorenia sú často dôsledkom prehnaného záujmu o vlastné telo. Cieľom našej diplomovej práce bolo poukázať na vzťah medzi nesprávnymi nutričnými návykmi, telesným sebapoňatím a rozvojom porúch príjmu potravy. Tieto ochorenia častejšie postihujú ženy a dospievajúce dievčatá, preto našu skupinovú vzorku tvorilo 192 žien. U respondentiek sme pomocou štandardizovaného dotazníka EAT-26, zisťovali ich postoje k jedlu a s nimi spojené riziko rozvoju porúch príjmu potravy. Tento dotazník tvorí 26 tvrdení, ktoré sú rozdelené do troch podskupín. V prvej podskupine sme u našich respondentiek zisťovali výskyt túžby po štíhlosti, výskyt strachu z nadhmotnosti, ďalej sme sledovali ich záujem o telesnú hmotnosť, výskyt dodržiavania rôznych diét ako aj vyhýbanie sa určitým potravinám. Výsledky ukázali, že 39 % respondentiek vykazuje zvýšený záujem o telesnú hmotnosť a až 45 % žien má obavy z nadhmotnosti. Túžbu po štíhlosti sme zistili u 47 % respondentiek z našej skupiny a 16 % sa uchyľuje k dodržiavaniu rôznych diét. V druhej podskupine sme sa u našich respondentiek zameriavali na pocity straty kontroly pri konzumácií jedla, na zvýšenú starostlivosť o jedlo a obavy z neho ako aj výskyt zvracania po jedle a rozsah bulimického správania. Zistili sme, že u 22 % respondentiek dochádza ku záchvatovitému prejedaniu sa, ale len u 2 % žien sa potvrdilo aj časté zvracanie po jedle. V poslednej podskupine sme sa zameriavali na kontrolu jedálneho správania našich respondentiek a ich stravovacie zvyky. Výsledky ukázali, že nadmernú sebakontrolu čo sa týka jedla vykazuje 33 % respondentiek ale len u 6 % žien je prítomné aj vyhýbanie sa jedlu napriek hladu. Neprimerané stravovacie zvyky, ako krájanie jedla na malé kúsky, sa potvrdili u 22 % respondentiek. Vo vyhodnotení celkového skóre testu postojov k jedlu bol najvyšší dosiahnutý počet bodov 54 a najnižší počet bodov bol 0. Kritický výsledok ≥ 20 bodov dosiahlo 37 respondentiek, kde môžeme predpokladať výskyt porúch príjmu potravy.
Kľúčové slová:postoje k jedlu, nutričné správanie, body image, poruchy príjmu potravy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene