Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty
     
     
     
     
     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce: Vplyv náhradných sladidiel na zdravie
Autor:
Ing. Tatiana Kyseľová
Pracovisko: Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci práce:
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce: Vplyv náhradných sladidiel na zdravie
Abstrakt:
KYSEĽOVÁ, Tatiana. Vplyv náhradných sladidiel na zdravie. [Diplomová práca]. – Slovenská poľnohospodárska univerzita. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov; Katedra výživy ľudí – Školiteľ: Ing. Jana Kopčeková, PhD. Nitra: FAPZ SPU v Nitre, 2020, 86 s. Pod pojmom náhradné sladidlá sa rozumejú látky, ktoré sú pridávané do potravín a ich funkcia je napodobnenie sladkej chuti cukru. V porovnaní so sacharózou sú 30-13 000 krát sladšie. Z dôvodu narastajúcej dostupnosti a využiteľnosti náhradných sladidiel narastajú aj obavy, ktoré sa týkajú zdravotnej závadnosti sladidiel a produktov, ktoré ich obsahujú. V poslednom desaťročí bolo uskutočnených mnoho štúdií s cieľom objasniť zdravotné dôsledky konzumácie potravín s obsahom náhradných sladidiel, výsledky sú však do dnešného dňa nejasné, odlišné a rozporuplné. V našej práci sme sa rozhodli zamerať primárne na sladidlá syntetické, vytvoriť prehľad, charakteristiku a zhodnotiť ich vplyv na ľudské zdravie. Práca analyzuje spojitosť náhradných sladidiel so zdravotnými rizikami ako obezita, vznik rakoviny, mikrobióm a taktiež zahŕňa informácie o prijateľnej dennej dávke každého sladidla. Súčasťou diplomovej práce bol aj výskum, ktorého cieľom bolo analyzovať stravovacie preferencie a znalosti populácie žijúcej v SR a ČR v spojitosti s náhradnými sladidlami. Sledovaný súbor pozostával zo 993 žien. Úvod dotazníka pozostával z identifikačných charakteristických otázok, kde sme zisťovali pohlavie, vek, výšku v centimetroch, hmotnosť v kilogramoch a vzdelanie. Druhá časť okruhu otázok dotazníka pozostávala z otázok zisťujúcich stravovacie preferencie, frekvenciu a využiteľnosť náhradných sladidiel u respondentov. Zistili sme, že 59 % respondentov sleduje obsah náhradných sladidiel a tento fakt následne ovplyvňuje výber potravín u 55 % opýtaných. Až 80 % respondentov konzumuje ,,light‘‘ potraviny ako sladené/ochutené nápoje a tekuté sladidlá, prevažne z dôvodu nižšieho obsahu cukru a energetickej hodnoty. 20 % respondentov, ktorý uvideli že náhradné sladidlá nepoužívajú uviedli ako dôvod fakt, že nemajú dôvod používať ich alebo spozorovali vedľajšie účinky ako nafukovanie, kožné prejavy, nevoľnosť a bolesti hlavy. Taktiež sme vyhodnocovali akým spôsobom respondentky rozoznávajú náhradné sladidlá v potravinách. Až 61 % sa najlepšie orientuje podľa celého názvu náhradného sladidla. V našom výskume sme sa zamerali aj na dĺžku používania a konzumácie sladidiel, ktorú respondent nevedel presne určiť, najčastejšie sme zaznamenali odpoveď v znení 1-2 roky. Pravidelnú konzumáciu na dennej báze označilo iba 27 % respondentov. Najčastejšie zmeny zdravotného stavu sprevádzané konzumáciu náhradných sladidiel boli nafukovanie a plynatosť, ktoré sa často vyskytujú ako vedľajšie účinky spomínané pri prekročení ADI. V tretej časti sme sa zamerali na znalosti a postoj respondentov voči najčastejším otázkam a tvrdeniam sprevádzajúcich konzumáciu náhradných sladidiel. Tvrdenia medzi ktoré patrí škodlivosť na základe konzumovaného množstva/typu, konzumácia náhradných sladidiel a vznik obezity alebo zvýšenie chute na sladké sme podložili najnovšími poznatkami a štúdiami danej problematiky. Záverom práce je, že pravdepodobnosť negatívnych účinkov sa môže líšiť v závislosti od jednotlivca a druhu spotrebovaného náhradného sladidla. Niektorí ľudia môžu pociťovať nepríjemnosti alebo postrehnúť negatívne účinky po konzumácii náhradných sladidiel, aj keď sú väčšinou bezpečné a dobre tolerované. Preto odporúčame rešpektovať individualitu a výnimočnosť každého jedinca.
Kľúčové slová:
umelé sladidlá, náhradné sladidlá, náhrada cukru, zdravie, aspartám

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene