Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikační číslo: 1516
Univerzitní e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty
     
     Výuka
     
Projekty
     
Publikace     Orgány     
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální roleOdkdy
Dokdy
1VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
2 Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdraviaM. HabánováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.201031.12.2011
3
 Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity rastlinných zdrojov z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácie
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2014
31.12.2016
4
 Determinácia účinkov biologicky aktívnych látok drobného ovocia na zdravie konzumentov
J. KopčekováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2021
31.12.2023
5
 Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochoreníK. Fatrcová Šramková
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.201231.12.2014
6
M. Gažarová
Granty nadácií
riešiteľ01.09.2018
30.11.2019
7
J. Mrázová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ01.01.201931.12.2021
8
 Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniach
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.201031.12.2011
9
 Sledovanie vplyvu vybraných nutričných opatrení a riadenej fyzickej aktivity na aterogénne a neaterogénne frakcie lipidového spektraJ. Kopčeková
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2016
31.12.2018
10 Vidiecka univerzita tretieho vekuD. Moravčíková
OP Ľudské zdroje
lektor
19.08.2013
31.07.2015
11
 Využitie moderných edukačných prostriedkov vo výučbe predmetov zaoberajúcich sa analýzou a hodnotením potravinových zdrojovM. HabánováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca
01.01.2016
20.12.2016
12 Využitie moderných výučbových prostriedkov v podpore teoretických vedomostí a praktických zručností vo výučbe predmetov zaoberajúcich sa analýzou a hodnotením potravinových zdrojov vo výžive ľudí.J. Kopčeková
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.04.2015
31.12.2017

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončenýzamítnutý