Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1516
Univerzitný e-mail: jana.kopcekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     
     
Výučba     
Projekty
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.
Názov projektu
GarantDruhOficiálne úlohyOdkedy
Dokedy
1
M. Capcarová
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ01.01.2012
31.12.2014
2
 Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdravia
M. HabánováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2010
31.12.2011
3
 Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity rastlinných zdrojov z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácieM. HabánováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2014
31.12.2016
4
 Determinácia účinkov biologicky aktívnych látok drobného ovocia na zdravie konzumentov
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2021
31.12.2023
5
 Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochoreníKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ01.01.201231.12.2014
6
 Implementácia inovatívnej nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesuGranty nadácií
riešiteľ
01.09.2018
30.11.2019
7
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ01.01.201931.12.2021
8 Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniachKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ
01.01.2010
31.12.2011
9 Sledovanie vplyvu vybraných nutričných opatrení a riadenej fyzickej aktivity na aterogénne a neaterogénne frakcie lipidového spektraJ. Kopčeková
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2016
31.12.2018
10D. Moravčíková
OP Ľudské zdroje
lektor
19.08.2013
31.07.2015
11
 Využitie moderných edukačných prostriedkov vo výučbe predmetov zaoberajúcich sa analýzou a hodnotením potravinových zdrojovM. HabánováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)zástupca
01.01.2016
20.12.2016
12
 Využitie moderných výučbových prostriedkov v podpore teoretických vedomostí a praktických zručností vo výučbe predmetov zaoberajúcich sa analýzou a hodnotením potravinových zdrojov vo výžive ľudí.
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.04.2015
31.12.2017

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:ukončený
zamietnutý