Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Identifikačné číslo: 1517
 
docentka - Katedra manažmentu (FEM)

     
     
Výučba
     
     
     
Publikácie     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTyp
Záverečná práca
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Kevin Al-Ali
Spoločenská zodpovednosť a prístupy k znižovaniu plytvania potravín v SR
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Adam Bartoň
Development of the International Trade between European Union and Russian Federation
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Bartoň
Plytvanie potravín v Slovenskej republike a prístupy k ich znižovaniu
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miriam Bartošová
Corporate Social Responsibility in Selected Company
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Miriam Bartošová
Spoločensky zodpovedné podnikanie a model výnimočnosti
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Birčáková
Zhodnotenie systému riadenia vo vybranej spoločnosti
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Jakub Bobrik
Spoločensky zodpovedné podnikanie a model výnimočnosti
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Dominika Bogyová
Plytvanie potravín vo vybranom regióne SR
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dominika Bogyová
Prístupy k znižovaniu plytvania potravín: zodpovednosť všetkých
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ivana Bondorová
ochrana spotrebiteľa prostredníctvom implementácie systémov sledovateľnosti v krajinách EÚ
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Bratová
Plánovanie kvality vo vybranom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Nika Briediková
Organizačné zmeny v podniku Strube D&S GmbH
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Nicole Buliková
Product innovation through selected planning method
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Calíková
Budovanie systému manažérstva kvality vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ivana Cibulková
Vplyv prvkov japonského manažmentu na podnikateľskú činnosť v podnikoch SR.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Cihanová
Zhodnotenie systému riadenia vo vybranej spoločnosti
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dominika Čamborová
Zhodnotenie systému manažérstva kvality vo vybranom podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Čerenková
Evaluation of Quality Product through the Selected Planning Method
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Čunderlíková
Zhodnotenie manažmentu kvality vo vybranej spoločnosti
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Denisa Čunderlíková
Zhodnotenie manažmentu kvality vo vybranej spoločnosti
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Čúzyová
Vplyv stresu na pracovný výkon zamestnacov vo vybranej spoločnosti
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Demková
Zhodnotenie systému riadenia vo vybranom podniku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Peter Detko
Spoločenská zodpovednosť v potravinárskom priemysle
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Farkašová
Presence of Slovak Food Products in retail chains on Slovak Market
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Filip Fellner
The Application of Agile Principles in Management
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Igor Fiantok
Školský program zdravej výživy v SR.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erik Filip
Ľudský činiteľ - determinant úrovne kvality pracovného prostredia organizácie Kontrolspol, s.r.o.
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miriam Gajdošová
Riadenie systému manažmentu kvality v cestovnom ruchu
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Monika Gergöová
Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 a výkon interných auditov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Gogová
Evaluation of Managerial System in Selected Company
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Pavol Grman, PhD.
Zhodnotenie úrovne spoločenskej zodpovednosti v Slovenskej republike
september 2020
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Hadová
Plánovanie kvality vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Halmeš
Budovanie systému riadenia kvality vo vybranom podniku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Harvan
Hodnotenie kvality výrobku prostredníctvom vybraných metód manažmentu kvality
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Hatinová
Hodnotenie procesného riadenia vo vybranom podniku prostredníctvom metódy Six Sigma
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Daniela Hívešová
Projektové riadenie so zameraním na spoločenskú zodpovednosť
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Hlúchová
Application of Selected Method of Quality Management in Business Planning
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zuzana Homolová
Budovanie systému riadenia kvality vo vybranej spoločnosti
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Hrnková
Spoločenská zodpovednosť v potravinárskom priemysle
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iveta Imrovičová
Zhodnotenie manažmentu kvality vo vybranej spoločnosti
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Ingeli
Zhodnotenie manažmentu kvality vo vybranej spoločnosti
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Nikoleta Jakubis
Manažment kvality vo vybranom subjekte verejnej správy
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomíra Janeková
Zavádzanie systému manažérstva kvality do vzdelávacieho procesu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Veronika Kaháková
Zlepšovanie systému riadenia kvality vo vybranej spoločnosti
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Róbert Kálnay
Zlepšovanie výrobných procesov vo výrobnom podniku metódou Six Sigma
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Mgr. Mária Kecskés Mráziková, PhD.
Systém merania a zlepšovania výkonnosti podnikových procesov vo vybranej spoločnosti
september 2020
Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Kohútová
Zavedenie systému riadenia kvality do podniku podľa normy ISO 9001:2008
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Kóňová
Budovanie systému riadenia kvality vo vybranom podniku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Zuzana Kováčová
Spoločenská zodpovednosť pri znižovaní potravinového odpadu vo vybraných podnikoch
september 2024
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lea Kubičková
Plánovanie kvality výrobku prostredníctvom vybranej metódy plánovania kvality
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nina Kusyová
Building of Quality Managerial System in Selected Company
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lucia Lehocká
Zhodnotenie podnikovej kultúry vo vybranom podniku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Dipl.-Bw. (FH) Jan Luccarda, PhD.
MOTIVATION TO INTERNATIONALIZATION AND UTILIZATION OF INTERNATIONAL STRATEGIES
december 2016
Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Simona Madová
Rovnosť príležitostí a postavenie ženy v roly manažérky
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Makalová
Manažment budovania vzťahov so zákazníkmi.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Mária Makalová
Zhodnotenie manažérskeho systému riadenia kvality vo vybranej spoločnosti
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Brigita Mázsárová
Zhodnotenie spoločensky zodpovedného podnikania vo vybranej spoločnosti
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: PhDr. Mária Medveďová
Spoločenská zodpovednosť a inovačné prístupy pri znižovaní potravinových strát
september 2022
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miriam Mikušová
Zlepšovanie výrobných procesov vo výrobnom podniku metódou Six Sigma
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Nikola Milová
Food Waste within Households in the Slovak Republic
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikola Milová
Prítomnosť slovenských výrobkov na trhu v maloobchodných reťazcoch Slovenskej republiky
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Nikola Milová
Purchasing power of Slovak population and its effects on food expenditures
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ivana Mjartanová
Manažment budovania vzťahov so zákazníkmi.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Mjartanová
Zhodnotenie manažérskeho systému riadenia kvality vo vybranej spoločnosti
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Katarína Nemčeková
Zhodnotenie úrovne riadenia vo vybranom podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Renáta Nímetová
Komplexné zhodnotenie manažmentu kvality vo vybranom podniku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. et Ing. Andrej Novotný
Zavedenie vybraného systému manažmentu kvality do podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Katarína Odzganová
Projektový manažment európskych projektov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Matúš Palka
Quality Evaluation of Adressing Products by Selected Methods
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Iveta Palková
Bank procedures with reinforcement of loans
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nina Pastieriková
Budovanie systému riadenia kvality vo vybranej spoločnosti
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriela Pastoreková
Zhodnotenie systému riadenia vo vybranom podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marek Pavel
Vývoj cien potravinárskych výrobkov vo svete a v SR
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Marek Pavel
Vývoj cien potravinárskych výrobkov v SR.
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Pavlovič
Vypracovanie podnikateľského plánu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Petrus
Analýza možností podpory a rozvoja inovačných aktivít v malých a stredných podnikoch v SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Poliak
Zhodnotenie úrovne riadenia vo vybranom podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Romana Priečková
Budovanie systému riadenia kvality vo vybranom podniku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Reichová
Vybrané systémy riadenia kvality.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Silná
Application of selected method of quality management in businness planning
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Veronika Sládečková
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Dominika Slivová
Systémy riadenia kvality vo vybranej potravinárskej spoločnosti
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Smilková
Uplatnenie vybranej metódy manažérstva kvality v skúmanej spoločnosti
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Soboňová
Vypracovanie Príručky kvality systému manažérstva kvality vo vybranom podniku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Sokolová
Neustále zlepšovanie kvality a výhody metódy KAIZEN vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Sorádová
Starostlivosť o zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Svatá
Vplyv prvkov japonského manažmentu na riadenie podnikov v SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Emília Svitová, PhD.
Implementácia a hodnotenie systému manažérstva kvality vo vybraných podnikoch
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Emília Svitová, PhD.
Zlepšovanie kvality služieb vo vybraných prevádzkach.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Soňa Sýkorová
Zhodnotenie úrovne systému riadenia vo vybranom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miloš Szabó
Spoločenská zodpovednosť v potravinárskom priemysle
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roderik Szegedi
Vplyv prvkov ázijského manažmentu na podnikateľkú činnosť v SR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Ševčíková
Uplatnenie vybraných nástrojov manažmentu kvality vo vybranom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Petra Ševčíková
Manažment kvality služieb v medzinárodnej spoločnosti
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Šimková
Zhodnotenie komplexného manažérstva kvality vo vybranom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Šimončič
Business plan
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Šompľak
Manažment budovania vzťahov so zákazníkmi
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michaela Štrbová
Systém riadenia kvality vo vybranej spoločnosti
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Šupová
Zhodnotenie systému riadenia vo vybranom podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Soňa Švarcová
Budovanie systému riadenia kvality vo vybranom podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petronela Švikruhová, PhD.
Hodnotenie kvality výrobku prostredníctvom vybraných metód manažmentu kvality
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Petronela Švikruhová, PhD.
Účinnosť budovania systémov manažérstva kvality a ich dopad na podnikovú výkonnosť
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Tinák
Zhodnotenie manažmentu kvality vo vybranej spoločnosti
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Trcka
Vybrané systémy riadenia kvality.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Paulína Trojáková
Business Plan of Foreign Business Development
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Urbánová
Analýza školského mliečneho programu v SR
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
107.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Natália Urbanová
Budovanie systému riadenia kvality vo vybranom podniku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Vlková
Hodnotenie kvality výrobku prostredníctvom vybraných metód manažmentu kvality
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
109.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Wafaa Hijran Wahhab Al-Naqeeb, LL.M.
Zhodnotenie úrovne spoločenskej zodpovednosti v agropotravinárskych subjektoch vo vybranej krajine EÚ
september 2019
Zobrazenie záverečnej práce
110.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Záhorská
Zhodnotenie úspešnosti rozvojových programov v spoločnosti TESCO STORES SR, a.s
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
111.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Zelinková
Udržateľná spoločenská zodpovednosť vo vybranej komunite
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
112.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Nikola Žáčiková
Food Waste in Supply Chain Management
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná