Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Identifikačné číslo: 1517
Univerzitný e-mail: zuzana.kapsdorferova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekanka - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Kevin Al-Ali
Spoločenská zodpovednosť a prístupy k znižovaniu plytvaniu potravín v SR
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adam Bartoň
Development of the International Trade between European Union and Russian Federation
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Adam Bartoň
Plytvanie potravín v Slovenskej republike a prístupy k ich znižovaniu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miriam Bartošová
Corporate Social Responsibility in Selected Company
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Miriam Bartošová
Spoločensky zodpovedné podnikanie a model výnimočnosti
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Birčáková
Zhodnotenie systému riadenia vo vybranej spoločnosti
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Jakub Bobrik
Spoločensky zodpovedné podnikanie a model výnimočnosti
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominika Bogyová
Plytvanie potravín vo vybranom regióne SR
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Dominika Bogyová
Prístupy k znižovaniu plytvania potravín: zodpovednosť všetkých
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ivana Bondorová
ochrana spotrebiteľa prostredníctvom implementácie systémov sledovateľnosti v krajinách EÚ
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Bratová
Plánovanie kvality vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Nika Briediková
Organizačné zmeny v podniku Strube D&S GmbH
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nicole Buliková
Product innovation through selected planning method
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Calíková
Budovanie systému manažérstva kvality vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ivana Cibulková
Vplyv prvkov japonského manažmentu na podnikateľskú činnosť v podnikoch SR.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Cihanová
Zhodnotenie systému riadenia vo vybranej spoločnosti
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Čamborová
Zhodnotenie systému manažérstva kvality vo vybranom podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Natália Čerenková
Evaluation of Quality Product through the Selected Planning Method
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Čunderlíková
Zhodnotenie manažmentu kvality vo vybranej spoločnosti
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denisa Čunderlíková
Zhodnotenie manažmentu kvality vo vybranej spoločnosti
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Kristína Čúzyová
Systém riadenia kvality vo vybranej spoločnosti
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Demková
Zhodnotenie systému riadenia vo vybranom podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Detko
Spoločenská zodpovednosť v potravinárskom priemysle
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Farkašová
Presence of Slovak Food Products in retail chains on Slovak Market
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Filip Fellner
The Application of Agile Principles in Management
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Igor Fiantok
Školský program zdravej výživy v SR.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Filip
Ľudský činiteľ - determinant úrovne kvality pracovného prostredia organizácie Kontrolspol, s.r.o.
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miriam Gajdošová
Riadenie systému manažmentu kvality v cestovnom ruchu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Gergöová
Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 a výkon interných auditov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Gogová
Evaluation of Managerial System in Selected Company
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Pavol Grman
Zhodnotenie úrovne spoločenskej zodpovednosti v Slovenskej republike
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Hadová
Plánovanie kvality vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Halmeš
Budovanie systému riadenia kvality vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Harvan
Hodnotenie kvality výrobku prostredníctvom vybraných metód manažmentu kvality
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Hatinová
Hodnotenie procesného riadenia vo vybranom podniku prostredníctvom metódy Six Sigma
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Hívešová
Projektové riadenie so zameraním na spoločenskú zodpovednosť
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Hlúchová
Application of Selected Method of Quality Management in Business Planning
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Homolová
Budovanie systému riadenia kvality vo vybranej spoločnosti
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Hrnková
Spoločenská zodpovednosť v potravinárskom priemysle
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Simona Hurajtová
Inovačné aktivity vybraného podniku v oblasti udržateľného rozvoja
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Imrovičová
Zhodnotenie manažmentu kvality vo vybranej spoločnosti
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Ingeli
Zhodnotenie manažmentu kvality vo vybranej spoločnosti
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Nikoleta Jakubis
Manažment kvality vo vybranom subjekte verejnej správy
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomíra Janeková
Zavádzanie systému manažérstva kvality do vzdelávacieho procesu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Veronika Kaháková
Zlepšovanie systému riadenia kvality vo vybranej spoločnosti
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Róbert Kálnay
Zlepšovanie výrobných procesov vo výrobnom podniku metódou Six Sigma
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Mária Kecskés Mráziková, PhD.
Systém merania a zlepšovania výkonnosti podnikových procesov vo vybranej spoločnosti
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Kohútová
Zavedenie systému riadenia kvality do podniku podľa normy ISO 9001:2008
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Kóňová
Budovanie systému riadenia kvality vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lea Kubičková
Plánovanie kvality výrobku prostredníctvom vybranej metódy plánovania kvality
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nina Kusyová
Building of Quality Managerial System in Selected Company
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucia Lehocká
Zhodnotenie podnikovej kultúry vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Dipl.-Bw. (FH) Jan Luccarda, PhD.
MOTIVATION TO INTERNATIONALIZATION AND UTILIZATION OF INTERNATIONAL STRATEGIES
december 2016Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Simona Madová
Rovnosť príležitostí a postavenie ženy v roly manažérky
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Makalová
Manažment budovania vzťahov so zákazníkmi.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Makalová
Zhodnotenie manažérskeho systému riadenia kvality vo vybranej spoločnosti
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Brigita Mázsárová
Zhodnotenie spoločensky zodpovedného podnikania vo vybranej spoločnosti
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: PhDr. Mária Medveďová
Spoločenská zodpovednosť a inovačné prístupy pri znižovaní potravinových strát
september 2022Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miriam Mikušová
Zlepšovanie výrobných procesov vo výrobnom podniku metódou Six Sigma
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Milová
Food Waste within Households in the Slovak Republic
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Milová
Prítomnosť slovenských výrobkov na trhu v maloobchodných reťazcoch Slovenskej republiky
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Nikola Milová
Purchasing power of Slovak population and its effects on food expenditures
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Mjartanová
Manažment budovania vzťahov so zákazníkmi.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Mjartanová
Zhodnotenie manažérskeho systému riadenia kvality vo vybranej spoločnosti
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Nemčeková
Zhodnotenie úrovne riadenia vo vybranom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Renáta Nímetová
Komplexné zhodnotenie manažmentu kvality vo vybranom podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. et Ing. Andrej Novotný
Zavedenie vybraného systému manažmentu kvality do podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Odzganová
Projektový manažment európskych projektov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Matúš Palka
Quality Evaluation of Adressing Products by Selected Methods
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Iveta Palková
Bank procedures with reinforcement of loans
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nina Pastieriková
Budovanie systému riadenia kvality vo vybranej spoločnosti
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Pastoreková
Zhodnotenie systému riadenia vo vybranom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Pavel
Vývoj cien potravinárskych výrobkov vo svete a v SR
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Marek Pavel
Vývoj cien potravinárskych výrobkov v SR.
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Pavlovič
Vypracovanie podnikateľského plánu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Petrus
Analýza možností podpory a rozvoja inovačných aktivít v malých a stredných podnikoch v SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Poliak
Zhodnotenie úrovne riadenia vo vybranom podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Romana Priečková
Budovanie systému riadenia kvality vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Reichová
Vybrané systémy riadenia kvality.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Silná
Application of selected method of quality management in businness planning
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Veronika Sládečková
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Dominika Slivová
Systémy riadenia kvality vo vybranej potravinárskej spoločnosti
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Smilková
Uplatnenie vybranej metódy manažérstva kvality v skúmanej spoločnosti
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Soboňová
Vypracovanie Príručky kvality systému manažérstva kvality vo vybranom podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Sokolová
Neustále zlepšovanie kvality a výhody metódy KAIZEN vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Sorádová
Starostlivosť o zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Svatá
Vplyv prvkov japonského manažmentu na riadenie podnikov v SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Emília Svitová, PhD.
Implementácia a hodnotenie systému manažérstva kvality vo vybraných podnikoch
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Emília Svitová, PhD.
Zlepšovanie kvality služieb vo vybraných prevádzkach.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Soňa Sýkorová
Zhodnotenie úrovne systému riadenia vo vybranom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miloš Szabó
Spoločenská zodpovednosť v potravinárskom priemysle
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roderik Szegedi
Vplyv prvkov ázijského manažmentu na podnikateľkú činnosť v SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Ševčíková
Uplatnenie vybraných nástrojov manažmentu kvality vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Petra Ševčíková
Manažment kvality služieb v medzinárodnej spoločnosti
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Šimková
Zhodnotenie komplexného manažérstva kvality vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Šimončič
Business plan
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Šompľak
Manažment budovania vzťahov so zákazníkmi
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Michaela Štrbová
Systém riadenia kvaity vo vybranej spoločnosti
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Šupová
Zhodnotenie systému riadenia vo vybranom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Soňa Švarcová
Budovanie systému riadenia kvality vo vybranom podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petronela Švikruhová, PhD.
Hodnotenie kvality výrobku prostredníctvom vybraných metód manažmentu kvality
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Petronela Švikruhová, PhD.
Účinnosť budovania systémov manažérstva kvality a ich dopad na podnikovú výkonnosť
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Tinák
Zhodnotenie manažmentu kvality vo vybranej spoločnosti
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Trcka
Vybrané systémy riadenia kvality.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Paulína Trojáková
Business Plan of Foreign Business Development
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Urbánová
Analýza školského mliečneho programu v SR
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Urbanová
Budovanie systému riadenia kvality vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Vlková
Hodnotenie kvality výrobku prostredníctvom vybraných metód manažmentu kvality
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Wafaa Hijran Wahhab Al-Naqeeb, LL.M.
Zhodnotenie úrovne spoločenskej zodpovednosti v agropotravinárskych subjektoch vo vybranej krajine EÚ
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Záhorská
Zhodnotenie úspešnosti rozvojových programov v spoločnosti TESCO STORES SR, a.s
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Zelinková
Udržateľná spoločenská zodpovednosť vo vybranej komunite
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Žáčiková
Food Waste in Supply Chain Management
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná