Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Identifikační číslo: 1517
Univerzitní e-mail: zuzana.kapsdorferova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra manažmentu (FEM)

     
     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty
     
     
     
Vedené práce     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
Z. KapsdorferováInterreg
garant
17.01.2018
29.01.2019
2 Budovanie kapacít v poľnohospodárskom poradenstve v krajinách strednej a vychodnej EuropyZ. KapsdorferováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
10.09.2016
10.09.2019
3
 Digital Innovation Hubs in the Danube RegionInterreggarant07.12.2017
01.01.2019
4
 Inovatívne spájanie pre udržateľné poľnohospodárstvo
Subkontrakty H2020
garant
09.02.2020
31.07.2023
5
 Integrácia a systematizácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa s primárnou orientáciou na potravinovú bezpečnosť, za účelom modelovania adekvátneho spotrebiteľského správania
Z. Kapsdorferová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.2019
6Z. Kapsdorferová
Horizont 2020
garant
05.02.2015
02.02.2018
7
E. HorskáErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Expert
15.10.201514.10.2018
8
 Monitorovací a hodnotiaci systém na vidieku spojený s presným učenímZ. KapsdorferováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávanígarant
24.03.2020
02.05.2023
9
 Navrh a hodnotenie poradenskych nastrojovErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant
01.09.2015
19.01.2017
10Z. Kapsdorferová
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
garant
14.11.2016
13.02.2018
11 Poľnohospodárske poradenstvo v krajinách EUZ. KapsdorferováErasmus (okrem mobilít)
garant
02.05.201330.09.2014
12
 Poľnohospodárske poradenstvo v krajinách EÚZ. Kapsdorferová
Erasmus (okrem mobilít)
garant
01.09.2012
09.01.2013
13
 Project Based Approach in the Development of Agriculture
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
21.10.2011
31.01.2012
14
Erasmus (okrem mobilít)
garant
23.09.2012
23.11.2012
15
 Prospects for Farmers Support: Advisory Services in European AKISFP7
garant
21.01.2012
10.05.2015
16Z. Kapsdorferová
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
garant
01.01.2009
31.12.2010
17
 Spoločenská zodpovednost podnikov v kontexte krajin V4Strategic Grantsgarant
01.03.2014
01.07.2017
18 Spoločenská zodpovednosť podnikov v kontexte krajín V4
Strategic Grants
garant
01.09.2014
01.09.2016
19
 Vybudovanie výskumného centra AgroBioTechOP Výskum a inovácieriešiteľ
19.04.2013
30.06.2015
20Z. KapsdorferováStandard Grants STOP!!!
garant
14.09.201530.01.2016
21
      The development of CSR in non-metropolitan regions in V4Standard Grants STOP!!!garant
01.01.2018
22
 Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
odborný riešiteľ01.02.2019

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý