Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Identification number: 1517
University e-mail: zuzana.kapsdorferova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Management (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Implementation of Total Quality Management in Slovak businesses
Written by (author): doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Department: Faculty of Economics and Management
Opponent 1:doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Opponent 2:prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD.
Opponent 3:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Uplatňovanie komplexného riadenia kvality v podnikateľských subjektoch Slovenskej republiky
Summary:Súčasné globalizačné trendy nútia podnikateľské subjekty zlepšovať konkurencieschopnosť cez zvyšujúcu sa kvalitu, inovácie, zoštíhľovanie výroby a skracovanie výrobných časov, rozvoj zamestnancov a uspokojovanie potrieb zákazníkov, na druhej strane spoločnosť kladie na podnikateľské subjekty, požiadavky na podporu udržateľného rozvoja, ochranu životného prostredia, bezpečnosti, spoločenskej zodpovednosti a iné sociálne hľadiská. Mnohé podnikateľské subjekty hľadajú spôsoby, ako tieto náročné ciele zvládnuť a dosiahnuť zaslúžené uznanie na trhu. Jednou z ciest ako naplniť plánované výsledky je zaviesť komplexný systém riadenia kvality do spoločností a stať sa tak spoľahlivým a úspešným partnerom. Ťažiskom predkladanej habilitačnej práce je uskutočniť prieskum za účelom zistenia stavu v uplatňovaní komplexného riadenia kvality v slovenských podnikoch a spoznať dôvody a prínosy používania systémov riadenia kvality v rámci ich podnikateľských aktivít.
Key words:kvalita, procesné riadenie, podnikateľské subjekty, systém riadenia kvality, komplexné riadenie kvality

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited