Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Identifikační číslo: 1517
 
docentka - Katedra manažmentu (FEM)
administrativa - Fakulta ekonomiky a manažmentu

          Výuka
     
Závěrečná práce
     
Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:
Uplatňovanie komplexného riadenia kvality v podnikateľských subjektoch Slovenskej republiky
Autor:
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Pracoviště:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Uplatňovanie komplexného riadenia kvality v podnikateľských subjektoch Slovenskej republiky
Abstrakt:
Súčasné globalizačné trendy nútia podnikateľské subjekty zlepšovať konkurencieschopnosť cez zvyšujúcu sa kvalitu, inovácie, zoštíhľovanie výroby a skracovanie výrobných časov, rozvoj zamestnancov a uspokojovanie potrieb zákazníkov, na druhej strane spoločnosť kladie na podnikateľské subjekty, požiadavky na podporu udržateľného rozvoja, ochranu životného prostredia, bezpečnosti, spoločenskej zodpovednosti a iné sociálne hľadiská. Mnohé podnikateľské subjekty hľadajú spôsoby, ako tieto náročné ciele zvládnuť a dosiahnuť zaslúžené uznanie na trhu. Jednou z ciest ako naplniť plánované výsledky je zaviesť komplexný systém riadenia kvality do spoločností a stať sa tak spoľahlivým a úspešným partnerom. Ťažiskom predkladanej habilitačnej práce je uskutočniť prieskum za účelom zistenia stavu v uplatňovaní komplexného riadenia kvality v slovenských podnikoch a spoznať dôvody a prínosy používania systémov riadenia kvality v rámci ich podnikateľských aktivít.
Klíčová slova:kvalita, procesné riadenie, podnikateľské subjekty, systém riadenia kvality, komplexné riadenie kvality

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně