Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Identifikačné číslo: 1517
Univerzitný e-mail: zuzana.kapsdorferova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekanka - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Uplatňovanie komplexného riadenia kvality v podnikateľských subjektoch Slovenskej republiky
Autor: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Pracovisko: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Oponent 1:doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent 2:prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Uplatňovanie komplexného riadenia kvality v podnikateľských subjektoch Slovenskej republiky
Abstrakt:Súčasné globalizačné trendy nútia podnikateľské subjekty zlepšovať konkurencieschopnosť cez zvyšujúcu sa kvalitu, inovácie, zoštíhľovanie výroby a skracovanie výrobných časov, rozvoj zamestnancov a uspokojovanie potrieb zákazníkov, na druhej strane spoločnosť kladie na podnikateľské subjekty, požiadavky na podporu udržateľného rozvoja, ochranu životného prostredia, bezpečnosti, spoločenskej zodpovednosti a iné sociálne hľadiská. Mnohé podnikateľské subjekty hľadajú spôsoby, ako tieto náročné ciele zvládnuť a dosiahnuť zaslúžené uznanie na trhu. Jednou z ciest ako naplniť plánované výsledky je zaviesť komplexný systém riadenia kvality do spoločností a stať sa tak spoľahlivým a úspešným partnerom. Ťažiskom predkladanej habilitačnej práce je uskutočniť prieskum za účelom zistenia stavu v uplatňovaní komplexného riadenia kvality v slovenských podnikoch a spoznať dôvody a prínosy používania systémov riadenia kvality v rámci ich podnikateľských aktivít.
Kľúčové slová:kvalita, procesné riadenie, podnikateľské subjekty, systém riadenia kvality, komplexné riadenie kvality

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene