Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Kotus, PhD.
Identification number: 1518
University e-mail: martin.kotus [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Quality and Engineering Technologies (TF)

     Graduate
     
     
     
Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.State
Final thesis
UntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Urban Abrhan
Osobné ochranné pracovné prostriedky vo výrobnej organizácií
April 2011
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Augustíneková
Tribologická charakteristika vybraných návarových materiálov
January 2012
Displaying the final thesis
3.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ivan Barbušin
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v mechanizačnej dielni
April 2011Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavlína Beköová
Aplikácia normy AQL pre kontrolu výrobkov vo výrobnej organizácii
January 2013
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavlína Beköová
Aplikácia systému riadenia kvality vo výrobnom procese
April 2011
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Radoslav Belák
Návrh automatizácie zariadenia pre skúšky abrazívneho opotrebenia
April 2011
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Belan
Tribologická charakteristika vybraných návarových materiálov
April 2011Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Bobula
Analýza a vývoj úrazovosti na základe pracovnej činnosti
January 2012
Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Slavomír Borecký
Počítačom podporovaná výučba predmetu technického zamerania
January 2012
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jozef Bošanský
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami
April 2015Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Bošanský
Spôsobilosť výrobného procesu vo vybranej organizácii
April 2017Displaying the final thesis
12.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Adam Csomor
Laboratórna analýza materiálov odolných proti opotrebeniu
April 2021
Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Lenka Čanigová
Experimentálne zariadenia pre skúšky abrazívneho opotrebenia
August 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Juraj Červenák
Zlepšovanie systému riadenia kvality vo výrobnom procese
May 2018
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mihajlo Čobrda
Laboratórna analýza vybraných druhov materiálov/povrchových vrstiev
April 2017
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mihajlo Čobrda
Zvýšenie životnosti náradia poľnohospodárskych strojov v prevádzke
April 2019Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Libor Čužna
Posúdenie bezpečnostných predpisov mostového žeriava v prevádzke
April 2012
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Dobiaš
Laboratórna analýza vybraných druhov návarových materiálov
April 2011Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Fabian
Kontrola kvality zvarov vo výrobnej organizácii
April 2016
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Fačkovcová
Hodnotenie rizík z hľadiska bezpečnosti vo výrobnej organizácii
February 2014
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Fačkovcová
Posudzovanie rizika z hľadiska bezpečnosti výrobného procesu
January 2012Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Maroš Fischer
Posudzovanie rizika z hľadiska bezpečnosti výrobného procesu
May 2018
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Fodor
Hodnotenie kvality zvarových spojov pri oblúkovom zváraní
February 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Fodor
Konštrukčný návrh zariadenia na spracovanie ovocia
April 2016
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Franko
Návrh inovácie zariadenia pre meranie adhezívneho opotrebenia
April 2019
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Gál
Tribologické charakteristiky vybraných prídavných materiálov pri laserovom naváraní
April 2013
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomír Gregor
Kontrola kvality brzdových zariadení v železničnej doprave
April 2015
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mária Gundová
Inovácia výrobnej linky vo vybranom podniku
April 2020
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Daniela Gureňová
Návrh materiálu na zvýšenie životnosti čeľustí trhacieho stroja
January 2012
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominik Gvozdiak
Experimentálne zariadenia pre skúšky únavového opotrebenia
April 2011
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomír Halmo
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnej organizácii
January 2013
Displaying the final thesis
32.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Juraj Hančarik
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnej organizácií
April 2017Displaying the final thesis
33.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Juraj Hančarik
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnej organizácií
April 2016
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Hlavina
Zhodnotenie ochrany povrchu vstrekovacích foriem
April 2020
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Horeš
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v drevospracujúcom priemysle
May 2017
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Hornyická
Tribologická charakteristika návarových materiálov
February 2014Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marek Horváth
Zlepšovanie riadenia kvality vo výrobnom procese
April 2020
Displaying the final thesis
38.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Marek Hradňanský
Laboratórna analýza materiálov odolných proti opotrebeniu
April 2021
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Maximilián Hrnčár
Zlepšovanie kvality riadenia vo výrobnom procese
April 2019
Displaying the final thesis
40.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Maximilián Hrnčár
Zlepšovanie procesu výroby vo výrobnej organizácii
April 2021Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Juraj Ivan
Zhodnotenie progresívnych zariadení pre skúšky opotrebenia
January 2013
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Jankaj
Hodnotenie kvality jadra pri tlakovom liatí
February 2014Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Mgr. Erika Jankajová, PhD.
Aplikácia komplexného manažérstva kvality (TQM) vo výrobnej organizácii
September 2019Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Jenis
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnej organizácii
May 2018
Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Miloš Jenis
Posudzovanie rizika z hľadiska bezpečnosti výrobného procesu
April 2016Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renáta Káčerová
Zlepšovanie systému manažérstva kvality vo výrobnej organizácii
April 2017Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Karlubik
Implementácia pravidiel bezpečnosti práce vo výrobnom procese
April 2011
Displaying the final thesis
48.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Dávid Kováč
Posudzovanie rizika z hľadiska bezpečnosti výrobného procesu
May 2018Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vojtech Kratochvíl
Návrh a kontrola hutného materiálu na základe požiadaviek zákazníka
January 2012
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikola Krištínová
Kontrola kvality vstupného materiálu vo výrobnom procese
April 2019Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Krištínová
Zlepšovanie kvality výrobných procesov vo vybranej organizácii
April 2017Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Kúchenová
Posudzovanie rizika a bezpečnosti pri práci vo výrobnej organizácii
January 2012
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Tomáš Labuda
Hodnotenie odolnosti polymérnych materiálov v laboratórnych podmienkach
April 2020
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ivan Lehocký
Systém manažérstva kvality vo výrobnej organizácií
April 2011
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Ligač
Počítačom podporovaná výučba predmetu technického zamerania
April 2011
Displaying the final thesis
56.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Ján Lilko
Hodnotenie kvality povrchových úprav odolných proti korózii
September 2021
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Lobo
Aplikácia metódy riadenia kvality vo vybranej výrobnej organizácii
April 2020Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Lobo
Renovácia pôdospracujúcich nástrojov poľnohospodárskych strojov
May 2018Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Veronika Lüleiová
Posudzovanie kvality rukavíc z hľadiska bezpečnosti práce
April 2016
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jozef Macho
Simulácia laboratória obrábania vo virtuálnom prostredí
April 2020
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Pavel Malatin
Návrh pracovného postupu pri tavení
February 2014
Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Malatin
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnej organizácii
January 2012
Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michal Málik
Posudzovanie rizika z hľadiska bezpečnosti práce vo výrobnej organizácii
January 2013Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Marusič
Tvorba databázy vedeckých výstupov pomocou softvéru
January 2013Displaying the final thesis
65.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Michal Matis
Inovácia zariadenia na meranie veľkosti opotrebenia
April 2021
Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marián Matuška
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnej organizácii
April 2011Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Milan Matuškovič
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnej organizácii
April 2011
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Mesároš
Kontrola kvality zvarov vo výrobnej organizácii
February 2014Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Mesároš
Tribologická charakteristika vybraných návarových materiálov
January 2012
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Mikuš
Laboratórna analýza vybraných druhov návarových materiálov
February 2015Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Mitaľ
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnom procese
January 2012
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Matej Moravčík
Sledovanie výrobného procesu vo výrobnej organizácii
April 2019Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Moravčík
Renovácia pôdospracujúcich nástrojov poľnohospodárskych strojov
April 2011Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ivan Mrváň
Metódy merania a kontroly rozmerových veličín v automobilovom priemysle
April 2016Displaying the final thesis
75.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Drahoslav Oršula
Posudzovanie rizika z hľadiska bezpečnosti práce vo výrobnej organizácii
April 2016
Displaying the final thesis
76.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Drahoslav Oršula
Posudzovanie rizika z hľadiska bezpečnosti práce vo výrobnej organizácii
May 2018
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Valentín Oršula
Systém riadenia ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci vo výrobnej organizácii
February 2014
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Juraj Pataky
Zlepšovanie kvality procesu výroby vo vybranej organizácii
April 2017
Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Pataky
Kontrola kvality zvarov na základe požiadaviek zákazníka vo výrobnej organizácii
January 2013Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Paulík
Optimalizácia výrobného procesu vo vybranej organizácii
May 2018
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Paulík
Vrstvené ocele v umeleckej tvorbe
April 2015Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Dušan Pavlík
Využívanie metód TPM v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
January 2013
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dušan Pavlík
Zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom TPM
May 2017
Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Patrik Pavlovič
Minimálne požiadavky na osobné a ochranné pracovné prostriedky
April 2014Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Pavlovič
Osobné ochranné pracovné prostriedky vo výrobnej organizácii
April 2016
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mário Pečimúth
Systém manažérstva kvality vo výrobnom procese
April 2011
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Perec
Vplyv prísadových prvkov na mechanické vlastnosti hliníkovej zliatiny
January 2012Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Miroslav Pešta
Hodnotenie zanášania axiálneho kompresora na základe jeho účinnosti
February 2014
Displaying the final thesis
89.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Martin Pokorný
Počítačom podporovaná výučba predmetu technického zamerania
May 2013Displaying the final thesis
90.
Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Zdenko Róna
Zlepšovanie riadenia systému kvality vo výrobnom procese
September 2021
Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Rastislav Řeháček
Kontrola kvality procesu zinkovania vo výrobnej organizácii
April 2016
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Rastislav Řeháček
Vplyv výrobnej technológie na kvalitu povrchových úprav
May 2018
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Sitár
Počítačová podpora vyučovania predmetu technického zamerania
January 2013
Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktor Sivčo
Tribologická charakteristika vybraných návarových materiálov
January 2012
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Smadiš
Kontrola kvality zvarov vo výrobnej organizácii
April 2016
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Suchoň
Kontrola kvality zvarov pri zváraní v ochranných atmosférach
May 2018Displaying the final thesis
97.Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Ing. Róbert Suchoň
Kontrola kvality zvarov pri zváraní v ochranných atmosférach
April 2017
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Róbert Suchoň
Kontrola kvality zvarov vo výrobnej organizácii
April 2015
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Pavol Székházi
Implementácia predpisov BOZP vo výrobnej organizácií
April 2011Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Róbert Szöllösy
Využitie virtuálnej reality vo výrobnom procese
May 2019
Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Šimanský
Adhezívne opotrebenie povrchov obrobených brúsením
April 2010Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Šimanský
Analýza vybraných tribologických charakteristík pri adhezívnom opotrebení
January 2013
Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Judita Šothová
Kontrola kvality dosiek plošných spojov vo vybranej organizácii
February 2014Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Špendel
Laboratórna analýza vybraných druhov návarových materiálov
April 2011
Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ján Šranko
Optimalizácia výrobných procesov vo vybranej organizácii
April 2016
Displaying the final thesis
106.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Adriana Šuchmanová
Zisťovanie technického a emisného stavu motorových vozidiel kategórie T a kategórie PS
February 2014
Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marcel Šustek
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnej organizácií
April 2011Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Denisa Tokovská
Základné predpisy prvej pomoci vo vybranej výrobnej organizácii
January 2013
Displaying the final thesis
109.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ivo Tománek
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnej organizácií
January 2012
Displaying the final thesis
110.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Martin Trochca
Filtrácia olejov
May 2014
Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Turček
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnej organizácii
April 2015Displaying the final thesis
112.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Andrea Válovčanová
Kontrola kvality zvarov vo výrobnej organizácii
April 2015Displaying the final thesis
113.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ľuboš Vavro
Tribologická charakteristika vybraných návarových materiálov
April 2011
Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Veselovský
Aplikácia systému riadenia kvality 6-S vo výrobnej organizácii
March 2014
Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Veselovský
Posudzovanie rizika z hľadiska bezpečnosti práce na výrobnej linke
January 2012
Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Veverka
Porovnanie obsahu škodlivín výfukových plynov vybraných motorov
April 2011
Displaying the final thesis
117.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anton Víglaský
Laboratórna analýza vybraných druhov návarových materiálov
February 2014Displaying the final thesis
118.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Víglaský
Návrh automatizácie zariadenia pre skúšky adhezívneho opotrebenia
April 2011
Displaying the final thesis
119.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Matej Virág
Posudzovanie rizika z hľadiska bezpečnosti práce vo výrobnej organizácii
April 2016
Displaying the final thesis
120.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Nicolas Vodný
Zhodnotenie progresívnych zariadení pre skúšky opotrebenia
May 2019
Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Záhorec
Zlepšovanie kvality výrobného procesu metódou Six Sigma
April 2020
Displaying the final thesis
122.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Záhorec
Zlepšovanie výrobného procesu pomocou nástrojov kvality
May 2018
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress