Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Viera Šajbidorová, PhD.
Identification number: 151
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis
     
     
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Miriam Ďurajková
Vplyv technológie na estetiku interiérových vertikálnych stien
April 2021
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Fischerová
Hodnotenie extenzívnych výsadieb trvaliek v meste Nitra
April 2017
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Fischerová
Návrh extenzívnej bylinnej výsadby v urbanizovanom prostredí
May 2015
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Chovancová
Hodnotenie výsadieb trvaliek v urbanizovanom prostredí
May 2015
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Jahodník
Zbierky interiérových rastlín
May 2019
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Martina Jenčáková
Benefity interiérovej zelene v pracovnom prostredí
June 2020
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Veronika Kočišová
Okrasno - úžitková univerzitná záhrada
April 2018
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Veronika Kočišová
Technológia rozmnožovania odrodového sortimentu Salvia nemorosa L.
May 2016
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Kyšelová
Zelené steny v exteriéri
April 2018
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Bc. Žofia Liktorová
Perspektívy uplatnenia burín v kompozíciách bylín
May 2020
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Romana Liptáková
Zelené steny v interiéri
April 2018Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Patrícia Lörincová
Pestovanie skleníkových kvetov na rez v podmienkach výroby na Slovensku
May 2017
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Simona Luptáková
Jedlé kvety a plody zo sortimentu letničiek a dvojročných rastlín
June 2020
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Pirohárová
Reakcie Cornus mas L. na zmeny prístupnej vody v pôde
May 2016Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Bc. Katarína Púčiková
Interiérové rastliny v pracovnom prostredí
May 2020
Displaying the final thesis
16.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Lenka Pupavová
Prírode blízka tvorba záhradného architekta
May 2019
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Annamária Smažáková
Technologické postupy zakladania extenzívnych bylinných zmesí
May 2015
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Kristína Strnálová
Lúčne spoločenstvá v urbanizovanom prostredí
May 2015
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Kristína Strnálová
Vplyv vodného deficitu na dreviny
April 2017
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Súkenníková
Vplyv nedostatku vody v pôde na vybrané fyziologické parametre dreviny Lonicera caerulea L.
May 2016
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Richard Škoda
Dreviny v podmienkach nedostatku vody v pôde
April 2017
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radoslav Trgiňa
Nákupné centrum ako ,,zelený priestor,,
May 2015Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Úradníčková
Koncepcia zbierok interiérových rastlín v expozičných skleníkoch Botanickej záhrady SPU v Nitre
April 2019
Displaying the final thesis
24.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Ing. Simona Úradníčková
Koncept zbierok interiérových rastlín v expozičných skleníkoch Botanickej záhrady SPU v Nitre
April 2018
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Úradníčková
Manažment extenzívnych a intenzívnych typov výsadieb zelene
May 2015
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Valeková
Technológia rozmnožovania rodu Thymus L.
May 2016
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress