Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
Identification number: 1521
University e-mail: eva.candrakova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)

     
          Publications
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Milan Balla
Pestovanie jačmeňa siateho jarného na sladovnícke účely
May 2011
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Nikola Bartáková
Obilniny vo výžive ľudí
April 2016
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Bilka
AGRONOMICKÉ HODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ V TT AGRO
May 2012Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Bujnová
Analýza pestovania kapusty repkovej pravej v Poľnohospodárskom družstve Chynorany
April 2016
Displaying the final thesis
5.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Ing. Simona Bujnová
Pestovanie kapusty repkovej pravej na vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2013
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Simona Bujnová
Vyhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej v PD Chynorany
April 2014Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Kristína Čičmancová
AGRONOMICKÉ VYHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ NA ROĽNÍCKOM DRUŽSTVE BUKOVINA
April 2014Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Kristína Čičmancová
PESTOVANIE PŠENICE NA ROĽNÍCKOM DRUŽSTVE BUKOVINA SO SÍDLOM V PRIEVIDZI
May 2012Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Ďalog
AGRONOMICKÉ A EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA HUSTOSIATYCH OBILNÍN V POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE AGROSPOL BOĽKOVCE
May 2011
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Miroslava Diškanová
Strukoviny a ich význam vo výžive ľudí
May 2019Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. et Ing. Terézia Fašáneková
Pestovanie energetických plodín
May 2015
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marián Ferenc
TECHNOLÓGIA PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ
May 2011
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Soňa Fraňová
ZHODNOTENIE PESTOVANIA KUKURICE SIATEJ NA ZRNO V PD CHYNORANY
April 2014
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Gális
Agronomické zhodnotenie pestovania pšenice letnej formy ozimnej na Šľachtiteľskej stanici Horné Chlebany
May 2010
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Matúš Gbur
Sója fazuľová-úroda a kvalita vybraných odrôd
April 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adrián Gigel
PESTOVANIE KAPUSTY REPKOVEJ PRAVEJ NA POĽNOHOSPODÁRSKOM PODNIKU LUDANICE
May 2012
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adrián Gigel
vyhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej
March 2014
Displaying the final thesis
18.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Ján Gonda
Pestovanie obilnín na osivo v okrese Zvolen
May 2013
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Gondek
Kapusta repková pravá - zhodnotenie pestovania v spoločnosti AGRO - IPEĽ, s. r. o.
May 2012
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ondrej Hrmo
Hrach a sója vo výžive ľudí
April 2011
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Maroš Hrunka
Pestovanie slnečnice ročnej na podniku D. K. AGRO, Spol. s. r. o
May 2019
Displaying the final thesis
22.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Maroš Hrunka
Pestovanie slnečnice ročnej vo vybranom poľ. podniku
April 2021
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Húdok
Pestovanie kukurice na energetické účely na družstve Veľké Uherce
March 2013
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Vladimír Húdok
Zhodnotenie pestovania zemiakov na Roľníckom družstve Bijacovce
May 2011
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Denisa Chládeková
Pestovanie a využitie konopy siatej
April 2013Displaying the final thesis
26.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Andrej Chrkavý
Hodnotenie vybranej plodiny na poľ. podniku
April 2021
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Andrej Chrkavý
Pestovanie pšenice tvrdej na Šľachtiteľskej stanici Horné Chlebany
May 2019
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Karas
HODNOTENIE PESTOVANIA OLEJNÍN V AGRODRUŽSTVE ŠPANIE POLE SO SÍDLOM V DRIENČANOCH
May 2014Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Karas
Vyhodnotenie pestovania sóje fazuľovej na poľnohospodárskom podniku Agroban s.r.o. Bátka
April 2016Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Branislav Kaša
Komplexná analýza pestovania pšenice letnej formy ozimnej (Triticum aestivum L.) na Poľnohospodárskom družstve v Šenkviciach
May 2012
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Branislav Kaša
Vplyv výživy a hnojenia na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej formy ozimnej v podmienkach PD v Šenkviciach
April 2014
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Klenko
Kukurica siata pestovaná na osivo v klimaticky teplej oblasti
April 2020
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Dávid Klenko
Pestovanie kukurice siatej na osivo
April 2018Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexander Kosár
VYHODNOTENIE PESTOVANIA KUKURICE SIATEJ NA ZRNO V PD PADÁŇ-BOHEĽOV
May 2012
Displaying the final thesis
35.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Mária Košecká
Agronomické zhodnotenie pestovania vybranej plodiny na poľ. podniku Ludanice
May 2014Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Košecký
Pestovanie obilnín na vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2017
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Košecký
Vyhodnotenie pestovania jačmeňa siateho jarného na vybratej lokalite
May 2015
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Renáta Kováčová
Pestovanie kapusty repkovej pravej na PD Jelšovce
May 2011
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Renáta Kováčová
Vyhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej na PD Jelšovce
May 2013
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Kováč
Pestovateľská analýza odrôd kapusty repkovej pravej na PD Neverice
April 2011
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Monika Kratochvílová
Pestovanie kapusty repkovej pravej na PD Solčany
May 2013
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lívia Križanovičová
Pestovanie sóje fazuľovej [Glycune Max (L.) Merrill
May 2013
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lívia Križanovičová
ÚRODA SÓJE FAZUĽOVEJ [GLYCINE MAX (L.) MERRILL.] V ZÁVISLOSTI OD VPLYVU ROČNÍKA, HNOJENIA A ODRÔD
April 2015Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Krnáč
Pestovanie kukurice siatej na siláž v poľnohospodárskom podniku AGROSEV
April 2017
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Krnáč
Pestovanie kukurice siatej na siláž v poľnohospodárskom podniku AGROSEV
May 2015
Displaying the final thesis
46.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Tomáš Kubík
Porovnanie vplyvu vybraných klasických a pôdoochranných technológií na úrodotvorné vlastnosti pôdy
May 2021Displaying the final thesis
47.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Denis Kubinec
Pestovanie sóje fazuľovej v PD Fiľakovo
May 2018
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Radovan Kurajský
Pestovanie kukurice siatej na PD Agrospol
March 2013
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lukáš Kuruc
Charakteristika a nároky na pestovanie kukurice siatej
May 2019
Displaying the final thesis
50.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Lukáš Kuruc
Pestovanie kukrice siatej na vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2021
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stela Luptáková
Pestovanie obilnín v PD Filagro plus
April 2011Displaying the final thesis
52.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Ing. František Mager
Pestovanie zemiakov na vybranom podniku
April 2021Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Maňuchová
Vyhodnotenie pestovania kukurice na osivo
May 2012Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Žaneta Marinovová
Agronomické zhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej v Roľníckom družstve Rumanová
May 2013
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juliana Mäsiarová
Vyhodnotenie pestovania horčice bielej na podniku Agrospol Slovakia, s.r.o.
April 2016
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Juliana Mäsiarová
Vyhodnotenie pestovania horčice bielej na podniku Agrospol Slovakia, s.r.o.
April 2014
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Monika Mäsiarová
Vyhodnotenie pestovania sóje fazuľovej na podniku Agrogarant, spol. s r.o. .
April 2014
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Mäsiarová
Vyhodnotenie pestovania sóje fazuľovej na podniku Agrogarant, spol. s.r.o.
April 2016
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Mésároš
Pestovanie hrachu siateho a jeho využitie
April 2017Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Daniel Mésároš
PESTOVANIE HRACHU SIATEHO A JEHO VYUŽITIE
May 2015
Displaying the final thesis
61.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Milan Mikuš
Veľkovýrobná technológia pestovania zemiakov vo firme AGROMAČAJ a.s.so sídlom Kráľová pri Senci
May 2021
Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Nagy
Agronomické zhodnotenie pestovania pšenice letnej f. ozimnej u SHR v Tekovskom Hrádku
April 2018
Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zoltán Palágyi
Pestovanie sóje fazuľovej na RD ŠAĽA
April 2018
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Richard Pikálek
Pestovanie kukurice siatej ekologickým systémom hospodárenia na poľnohospodárskom podniku POSPO s.r.o.
May 2013
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Pikálek
VYHODNOTENIE PESTOVANIA RAŽE SIATEJ NA POĽNOHOSPODÁRSKOM PODNIKU POSPO, S.R.O
May 2011Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Pinke
PESTOVANIE KUKURICE NA ZRNO NA DRUŽSTVE - ZDRUŽENIE AGROPODNIKATEĽOV DVORY NAD ŽITAVOU
May 2011
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Pinke
Vyhodnotenie pestovania kukurice siatej na zrno v ZAD Dvory nad Žitavou
May 2013Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jozef Pollák
Pestovanie obilnín - jačmeň jarný
April 2011
Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Prašková
Pestovanie a využitie pšenice špaldovej
May 2016Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Prašková
Pestovanie pšenice špaldovej v ekologickom poľnohospodárstve PPD Liptovská Teplička
April 2018
Displaying the final thesis
71.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Frederik Rybanský
Pestovanie obilnín na vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2019Displaying the final thesis
72.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Frederik Rybanský
Vyhodnotenie pestovania obilnín na vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2020
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Rybárová, PhD.
Úroda hrachu siateho v závislosti od spôsobov obrábania pôdy a hnojenia
May 2013Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Rybárová, PhD.
Vplyv spôsobov obrábania pôdy a hnojenia na úrodu hrachu siateho
April 2015
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Samuel
Technológia pestovania hrachu siateho v poľnohospodárskom podniku Agrodružstvo TP, s.r.o. Palárikovo
May 2018Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Samuel
Úroda a kvalita zrna pšenice letnej formy ozimnej v závislosti od skúmaných faktorov
April 2020
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Diana Sečanská
VYHODNOTENIE PESTOVANIA KAPUSTY REPKOVEJ PRAVEJ V PPD RYBANY
April 2015
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tibor Staňo
Vplyv hnojenia na kvalitu zrna pšenice potravinárskej
May 2015Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Stotková
Analýza pestovania chmeľu obyčajného v PD Soblahov
April 2015
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Stotková
Vyhodnotenie pestovania chmeľu obyčajného v PD Soblahov
May 2013Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. et Ing. Emil Szekera
Zhodnotenie pestovania olejnín v Poľnohospodárskom družstve Plavé Vozokany
May 2012
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Šatan
AGRONOMICKO - EKONOMICKÉ HODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ NA PD NITRIANSKA BLATNICA
April 2015
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Šebešová
Agronomická charakteristika pestovania obilnín na poľnohospodárskom podniku Družstvo podielnikov Devín Záhorská Bystrica
May 2012
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Tankó
PESTOVANIE PŠENICE LETNEJ NA POZEMKOCH Súkromne hospodáriaceho roľníka
May 2011Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Tankó
Pestovanie sóje fazuľovej v podniku Agroban s.r.o. Bátka
May 2013
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Tokoš
Pestovanie kukurice siatej na siláž na farme Majcichov a.s.
April 2017
Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Tokoš
Využitie kukurice siatej na energetické účely
May 2015
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Emil Valo
Agronomické zhodnotenie pestovania pšenice letnej formy ozimnej na PD Horné Obdokovce
April 2016
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Emil Valo
Vplyv vybraných faktorov na úrodu pšenice letnej formy ozimnej
May 2014
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Vermes
Hodnotenie osevného postupu v Spoločnosti Medzičilizie a. s.
April 2016
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress