Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
Identifikačné číslo: 1521
Univerzitný e-mail: eva.candrakova [at] uniag.sk
 

     
     Projekty
     
Publikácie
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Milan Balla
Pestovanie jačmeňa siateho jarného na sladovnícke účely
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikola Bartáková
Obilniny vo výžive ľudí
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Bilka
AGRONOMICKÉ HODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ V TT AGRO
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Bujnová
Analýza pestovania kapusty repkovej pravej v Poľnohospodárskom družstve Chynorany
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Simona Bujnová
Pestovanie kapusty repkovej pravej na vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Simona Bujnová
Vyhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej v PD Chynorany
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Čičmancová
AGRONOMICKÉ VYHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ NA ROĽNÍCKOM DRUŽSTVE BUKOVINA
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Čičmancová
PESTOVANIE PŠENICE NA ROĽNÍCKOM DRUŽSTVE BUKOVINA SO SÍDLOM V PRIEVIDZI
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Ďalog
AGRONOMICKÉ A EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA HUSTOSIATYCH OBILNÍN V POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE AGROSPOL BOĽKOVCE
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Miroslava Diškanová
Strukoviny a ich význam vo výžive ľudí
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. et Ing. Terézia Fašáneková
Pestovanie energetických plodín
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Ferenc
TECHNOLÓGIA PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Soňa Fraňová
ZHODNOTENIE PESTOVANIA KUKURICE SIATEJ NA ZRNO V PD CHYNORANY
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Gális
Agronomické zhodnotenie pestovania pšenice letnej formy ozimnej na Šľachtiteľskej stanici Horné Chlebany
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Gbur
Sója fazuľová-úroda a kvalita vybraných odrôd
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adrián Gigel
PESTOVANIE KAPUSTY REPKOVEJ PRAVEJ NA POĽNOHOSPODÁRSKOM PODNIKU LUDANICE
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Adrián Gigel
vyhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej
marec 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Ján Gonda
Pestovanie obilnín na osivo v okrese Zvolen
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Gondek
Kapusta repková pravá - zhodnotenie pestovania v spoločnosti AGRO - IPEĽ, s. r. o.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Hrmo
Hrach a sója vo výžive ľudí
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Maroš Hrunka
Pestovanie slnečnice ročnej na podniku D. K. AGRO, Spol. s. r. o
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Maroš Hrunka
Pestovanie slnečnice ročnej vo vybranom poľ. podniku
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Húdok
Pestovanie kukurice na energetické účely na družstve Veľké Uherce
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Húdok
Zhodnotenie pestovania zemiakov na Roľníckom družstve Bijacovce
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Denisa Chládeková
Pestovanie a využitie konopy siatej
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Andrej Chrkavý
Hodnotenie vybranej plodiny na poľ. podniku
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrej Chrkavý
Pestovanie pšenice tvrdej na Šľachtiteľskej stanici Horné Chlebany
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Karas
HODNOTENIE PESTOVANIA OLEJNÍN V AGRODRUŽSTVE ŠPANIE POLE SO SÍDLOM V DRIENČANOCH
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Karas
Vyhodnotenie pestovania sóje fazuľovej na poľnohospodárskom podniku Agroban s.r.o. Bátka
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Branislav Kaša
Komplexná analýza pestovania pšenice letnej formy ozimnej (Triticum aestivum L.) na Poľnohospodárskom družstve v Šenkviciach
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Branislav Kaša
Vplyv výživy a hnojenia na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej formy ozimnej v podmienkach PD v Šenkviciach
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Klenko
Kukurica siata pestovaná na osivo v klimaticky teplej oblasti
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dávid Klenko
Pestovanie kukurice siatej na osivo
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexander Kosár
VYHODNOTENIE PESTOVANIA KUKURICE SIATEJ NA ZRNO V PD PADÁŇ-BOHEĽOV
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Mária Košecká
Agronomické zhodnotenie pestovania vybranej plodiny na poľ. podniku Ludanice
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Košecký
Pestovanie obilnín na vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Košecký
Vyhodnotenie pestovania jačmeňa siateho jarného na vybratej lokalite
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Renáta Kováčová
Pestovanie kapusty repkovej pravej na PD Jelšovce
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Renáta Kováčová
Vyhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej na PD Jelšovce
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Kováč
Pestovateľská analýza odrôd kapusty repkovej pravej na PD Neverice
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Monika Kratochvílová
Pestovanie kapusty repkovej pravej na PD Solčany
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lívia Križanovičová
Pestovanie sóje fazuľovej [Glycune Max (L.) Merrill
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lívia Križanovičová
ÚRODA SÓJE FAZUĽOVEJ [GLYCINE MAX (L.) MERRILL.] V ZÁVISLOSTI OD VPLYVU ROČNÍKA, HNOJENIA A ODRÔD
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Krnáč
Pestovanie kukurice siatej na siláž v poľnohospodárskom podniku AGROSEV
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Krnáč
Pestovanie kukurice siatej na siláž v poľnohospodárskom podniku AGROSEV
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Tomáš Kubík
Porovnanie vplyvu vybraných klasických a pôdoochranných technológií na úrodotvorné vlastnosti pôdy
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Denis Kubinec
Pestovanie sóje fazuľovej v PD Fiľakovo
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Radovan Kurajský
Pestovanie kukurice siatej na PD Agrospol
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lukáš Kuruc
Charakteristika a nároky na pestovanie kukurice siatej
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Lukáš Kuruc
Pestovanie kukrice siatej na vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stela Luptáková
Pestovanie obilnín v PD Filagro plus
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Ing. František Mager
Pestovanie zemiakov na vybranom podniku
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Maňuchová
Vyhodnotenie pestovania kukurice na osivo
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Žaneta Marinovová
Agronomické zhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej v Roľníckom družstve Rumanová
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juliana Mäsiarová
Vyhodnotenie pestovania horčice bielej na podniku Agrospol Slovakia, s.r.o.
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Juliana Mäsiarová
Vyhodnotenie pestovania horčice bielej na podniku Agrospol Slovakia, s.r.o.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Mäsiarová
Vyhodnotenie pestovania sóje fazuľovej na podniku Agrogarant, spol. s r.o. .
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Mäsiarová
Vyhodnotenie pestovania sóje fazuľovej na podniku Agrogarant, spol. s.r.o.
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Mésároš
Pestovanie hrachu siateho a jeho využitie
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniel Mésároš
PESTOVANIE HRACHU SIATEHO A JEHO VYUŽITIE
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Milan Mikuš
Veľkovýrobná technológia pestovania zemiakov vo firme AGROMAČAJ a.s.so sídlom Kráľová pri Senci
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tibor Nagy
Agronomické zhodnotenie pestovania pšenice letnej f. ozimnej u SHR v Tekovskom Hrádku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zoltán Palágyi
Pestovanie sóje fazuľovej na RD ŠAĽA
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Richard Pikálek
Pestovanie kukurice siatej ekologickým systémom hospodárenia na poľnohospodárskom podniku POSPO s.r.o.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Richard Pikálek
VYHODNOTENIE PESTOVANIA RAŽE SIATEJ NA POĽNOHOSPODÁRSKOM PODNIKU POSPO, S.R.O
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Pinke
PESTOVANIE KUKURICE NA ZRNO NA DRUŽSTVE - ZDRUŽENIE AGROPODNIKATEĽOV DVORY NAD ŽITAVOU
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Pinke
Vyhodnotenie pestovania kukurice siatej na zrno v ZAD Dvory nad Žitavou
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Pollák
Pestovanie obilnín - jačmeň jarný
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Prašková
Pestovanie a využitie pšenice špaldovej
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Veronika Prašková
Pestovanie pšenice špaldovej v ekologickom poľnohospodárstve PPD Liptovská Teplička
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Frederik Rybanský
Pestovanie obilnín na vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Frederik Rybanský
Vyhodnotenie pestovania obilnín na vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Rybárová, PhD.
Úroda hrachu siateho v závislosti od spôsobov obrábania pôdy a hnojenia
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Rybárová, PhD.
Vplyv spôsobov obrábania pôdy a hnojenia na úrodu hrachu siateho
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Samuel
Technológia pestovania hrachu siateho v poľnohospodárskom podniku Agrodružstvo TP, s.r.o. Palárikovo
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Samuel
Úroda a kvalita zrna pšenice letnej formy ozimnej v závislosti od skúmaných faktorov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Diana Sečanská
VYHODNOTENIE PESTOVANIA KAPUSTY REPKOVEJ PRAVEJ V PPD RYBANY
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tibor Staňo
Vplyv hnojenia na kvalitu zrna pšenice potravinárskej
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Stotková
Analýza pestovania chmeľu obyčajného v PD Soblahov
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Mária Stotková
Vyhodnotenie pestovania chmeľu obyčajného v PD Soblahov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. et Ing. Emil Szekera
Zhodnotenie pestovania olejnín v Poľnohospodárskom družstve Plavé Vozokany
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Šatan
AGRONOMICKO - EKONOMICKÉ HODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ NA PD NITRIANSKA BLATNICA
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anna Šebešová
Agronomická charakteristika pestovania obilnín na poľnohospodárskom podniku Družstvo podielnikov Devín Záhorská Bystrica
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Tankó
PESTOVANIE PŠENICE LETNEJ NA POZEMKOCH Súkromne hospodáriaceho roľníka
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Tankó
Pestovanie sóje fazuľovej v podniku Agroban s.r.o. Bátka
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Matej Tokoš
Pestovanie kukurice siatej na siláž na farme Majcichov a.s.
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Tokoš
Využitie kukurice siatej na energetické účely
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Emil Valo
Agronomické zhodnotenie pestovania pšenice letnej formy ozimnej na PD Horné Obdokovce
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Emil Valo
Vplyv vybraných faktorov na úrodu pšenice letnej formy ozimnej
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Vermes
Hodnotenie osevného postupu v Spoločnosti Medzičilizie a. s.
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná