Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Eva Matušeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1522
Univerzitný e-mail: eva.matusekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra jazykov (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Anglické skratky v súčasnej internetovej a mobilnej komunikácii
Autor: Bc. Ivana Kavuľová
Pracovisko: Katedra jazykov (FEM)
Vedúci práce: Mgr. Eva Matušeková, PhD.
Oponent:Mgr. Viera Prídavková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Anglické skratky v súčasnej internetovej a mobilnej komunikácii
Abstrakt:Témou bakalárskej práce sú anglické skratky v súčasnej internetovej a mobilnej komunikácii. Jej hlavným cieľom je analýza jazyka elektronických médií s hlbším zameraním na v súčasnosti využívané anglické skratky. Zároveň chceme zistiť, ako sú anglické skratky populárne medzi Slovákmi. Celá práca pozostáva z dvoch častí. V prvej, teoretickej časti sa snažíme analyzovať súčasné poznatky o anglických skratkách a jazyku elektronických médií. Druhá časť práce je praktická. Pozostáva z analýzy dotazníkového prieskumu, ktorého cieľom je zistiť preferencie rôznych vekových skupín Slovákov súvisiace s používaním anglických skratiek v písomnej komunikácii. Zaujíma nás aj ich názor na vplyv anglických skratiek na slovenský jazyk a komunikáciu medzi ľuďmi. V závere našej práce stručne zosumarizujeme zistené poznatky a vytvoríme slovník najpoužívanejších skratiek
Kľúčové slová:jazyk elektronických médií, anglické skratky, komunikácia, elektronická komunikácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene