Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Eva Matušeková, PhD.
Identifikační číslo: 1522
Univerzitní e-mail: eva.matusekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra jazykov (FEM)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Anglicizmy v slovenskom odbornom texte
Autor: Bc. Henrieta Kolecsányiová
Pracoviště: Katedra jazykov (FEM)
Vedoucí práce: Mgr. Eva Matušeková, PhD.
Oponent:Mgr. Viera Prídavková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Anglicizmy v slovenskom odbornom texte
Abstrakt:Predložená bakalárska práca sa zameriava na problematiku anglicizmov v slovenskom odbornom ekonomickom texte. Cieľom bakalárskej práce je priblížiť používanie anglicizmov v slovenských odborných ekonomických textoch. Bakalárska práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť charakterizuje teoretické východiská dôležité pre pochopenie problematiky. Druhá časť práce je zameraná prakticky. Podstata praktickej časti spočíva v exemplifikovanom priblížení využívania anglicizmov pomocou šiestich vybraných ekonomických textov z troch rôznych ekonomických oblastí (účtovníctvo, manažment a makroekonómia), ako i v určení oblasti s najväčšou tendenciou využívania anglicizmov. V závere práce sú stručne zhrnuté zistené výsledky práce vo vzťahu k stanoveným cieľom.
Klíčová slova:anglicizmy, internacionalizmy, prevzaté slová, lexika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně