Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Eva Matušeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1522
Univerzitný e-mail: eva.matusekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra jazykov (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Anglicizmy v slovenskom odbornom texte
Autor: Bc. Henrieta Kolecsányiová
Pracovisko: Katedra jazykov (FEM)
Vedúci práce: Mgr. Eva Matušeková, PhD.
Oponent:Mgr. Viera Prídavková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Anglicizmy v slovenskom odbornom texte
Abstrakt:Predložená bakalárska práca sa zameriava na problematiku anglicizmov v slovenskom odbornom ekonomickom texte. Cieľom bakalárskej práce je priblížiť používanie anglicizmov v slovenských odborných ekonomických textoch. Bakalárska práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť charakterizuje teoretické východiská dôležité pre pochopenie problematiky. Druhá časť práce je zameraná prakticky. Podstata praktickej časti spočíva v exemplifikovanom priblížení využívania anglicizmov pomocou šiestich vybraných ekonomických textov z troch rôznych ekonomických oblastí (účtovníctvo, manažment a makroekonómia), ako i v určení oblasti s najväčšou tendenciou využívania anglicizmov. V závere práce sú stručne zhrnuté zistené výsledky práce vo vzťahu k stanoveným cieľom.
Kľúčové slová:anglicizmy, internacionalizmy, prevzaté slová, lexika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene